Rekrutacja uzupełniająca 2023/2024

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2023/2024

Lista kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej do
Przedszkola Niepublicznego Jacek i Agatka na rok szkolny 2023/24
[ pobierz ]

WAŻNA INFORMACJA:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do Przedszkola Niepublicznego „Jacek i Agatka”  w terminie od 18.08.23 do 22.08.2023 do godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

             „Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola” 

 

Niezłożenie oświadczenia w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu

 

We wszelkich sprawach dotyczących prowadzonej rekrutacji prosimy kontaktować się telefonicznie :
89 541 23 15 lub 606997044  w godzinach  8.00-15.00