Grupa „Krasnoludki” – 3- latki

Wychowawca: Pani Daria

Grupa: Artur, Zuzia, Kuba, Kasia, Alan, Zosia, Lena, Tymon, Boguś, Maja, Seweryn, Mikołaj, Antoś, Mia, Bolek, Olga 

W kwietniu uczymy się o:

  • Dobre rady na odpady
  • O naszą planetę dbamy, gdy wodę i prąd oszczędzamy!
  • W magicznym świecie książki

Teraz uczymy się o:

O naszą planetę dbamy, gdy wodę i prąd oszczędzamy! 

dz. spróbuje odtworzyć układ nakrętek według wzoru (kolejność kolorów)
dz. dowie się, skąd się bierze woda (krążenie wody w przyrodzie)
dz. dowie się, że na świecie dużo więcej jest wody niż lądu
dz. spróbuje pokolorować kolejne kropelki wody  na określone kolory według dyktanda nauczycielki
dz. dowie się, że woda jest potrzebna ludziom i zwierzętom do życia
dz. wdroży się do dbania o czystość wody i jej ilość na Ziemi
dz. nabywa umiejętność skakania, tupania i klaskania w parach oraz poruszania się krokiem dostawnym w parze
dz. przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych przy muzyce
dz. spróbuje powtórzyć fragment wiersza na podstawie pokazu nauczycielki
dz. dowie się do czego służy pstryczek (do zapalania i gaszenia światła)
dz. nabywa umiejętność wypowiadania się odpowiadając na pytanie „Gdzie możemy znaleźć światło?” (lodówka, światła samochodowe, sygnalizacja)
dz. doskonali umiejętność łączenia sąsiadujących kropek
dz. nabywa umiejętność nazywania położenia przedmiotu bez wskazywania go
dz. dowie się, że na świecie dużo więcej jest wody niż lądu
dz. dowie się, jak nazywa się nasza planeta – Ziemia
dz. dowie się, skąd się bierze woda na Ziemi
dz. dowie się, że przez działania człowieka jest coraz mniej wody na Ziemi lub się ona nie nadaje do spożycia, dlatego należy ją oszczędzać
dz. pozna sposoby oszczędzania wody (zakręcanie kranów, wlewanie mniejszej ilości wody do kubka podczas mycia zębów)
dz. wdroży się do oszczędzania wody
dz. spróbuje wymienić różne sposoby dbania o naszą planetę (segregowanie śmieci, oszczędzanie wody i prądu)
dz. kształtuje umiejętność wskazywania różnic na ilustracjach
dz. spróbuje wcielić się w rolę małej kropli i pokazać emocje, które mogły jej towarzyszyć
dz. pokaże emocje, uczucia adekwatne do sytuacji (gdy ludzie zużywają dużo wody – smutek, gdy dbają o jeziora i rzeki-wesołą)
dz. wdroży się do dbania o czystość wód i ich małe zużycie
dz. dowie się,  że niektóre zwierzęta giną, kiedy napiją się brudnej wody
dz. nabywa umiejętność prezentowania swojej wiedzy na forum grupy
dz. nabywa umiejętność rysowania po kole
dz. dowie się, że lód i para wodna tworzą się z wody
dz. dowie się, że woda słona powoduje że przedmioty toną wolniej lub nie toną w ogóle
dz. spróbuje namalować obrazek za pomocą barwionej wody rozdmuchiwanej po powierzchni kartki
dz. dowie się, że w wodzie można rozpuścić różne substancje, dlatego łatwo się brudzi
dz. wdroży się do dbania o czystość wód

W poprzednim tygodniu uczyliśmy się o:

Dobre rady na odpady

dz. dowie się, gdzie powinno wyrzucać się śmieci (do kosza) i dlaczego tam (bo w innym przypadku wszędzie  było bo by brudno)
dz. rozwija rozumienie pojęć najpierw, później i spróbuje użyć ich w stosunku do treści wiersza
dz. dowie się, w jaki sposób powstaje wysypisko śmieci oraz wzbogaci słownik w to określenie
dz. wdroży się do dbania o środowisko poprzez wyrzucanie śmieci do kosza
dz. doskonali spostrzegawczość poprzez wskazywanie elementów na obrazkach, które należałoby uporządkować
dz. doskonali umiejętność cwału bocznego w kole wiązanym
dz. kształtuje  umiejętność obracania się w parach trzymając się za ręce
dz. wdraża się do dbania o środowisko poprzez rozumienie konieczności wrzucania śmieci do kosza
dz. spróbuje wskazać sposoby ponownego wykorzystania odpadów
dz. spróbuje pomalować farbą duża powierzchnię kartonu pracując w zespole
dz. dowie się, że z niepotrzebnych przedmiotów mogą powstać zupełnie nowe zabawki
dz. doskonali sprawność manualną poprzez malowanie pędzlem po pionowej płaszczyźnie kartonu
dz. odczuwa radość z samodzielnego tworzenia zabawki
dz. doskonali spostrzegawczość poprzez układanie puzzli kilkuelementowych
dz. dowie się, że niektóre śmieci można ponownie wykorzystać i dlaczego trzeba to robić (żeby zmniejszyć ilość śmieci)
dz. dowie się, na czym polega segregowanie śmieci i jak należy to robić
dz. doskonali umiejętność klasyfikowania poprzez wrzucanie śmieci do odpowiednich pojemników
dz. spróbuje odróżnić materiały, a których wykonane są śmieci (szkło, plastik, papier)
dz. dowie się, co nowego możemy otrzymać po ponownym wykorzystaniu śmieci (butelki – polar, nowe butelki, szkło – szklanki, papier – nowy papier)
dz. wzbogaci słownik w określenia „segregować” i „makulatura”
dz. na podstawie ilustracji przedstawiających śmieci dziecko spróbuje pokolorować pojemnik na śmieci na odpowiedni kolor
dz. pozna nietypowe zastosowanie papieru (jako przybór gimnastyczny)
dz. pozna określenie „stać na baczność” i zareaguje odpowiednim ustawieniem
dz. spróbuje zaśpiewać fragment nowo poznanej piosenki
dz. spróbuje zadać pytanie dotyczące zakresu wiedzy eksperta (PETulki)
dz. odczuwa radość z zabawy wykonanym przez siebie przyborem gimnastycznym
dz. dowie się, w jaki sposób powstaje papier
dz. spróbuje samodzielnie wykonać nowy papier ze starego
dz. dowie się, dlaczego ważne jest wykorzystywanie starego papieru do produkcji nowego (dbanie o drzewa)
dz. rozwija umiejętność bezpiecznego korzystania z eksperymentów (zawsze pod opieką dorosłego i zgodnie z jego instukcją)
dz. spróbuje wydobyć jakiś dźwięk za pomocą butelek plastikowych, kubków, papieru, folii
dz. spróbuje nauczyć się dwóch zwrotek nowej  piosenki
dz. kształtuje umiejętność gry na grzechotkach
dz.  wyrabia szybką reakcję ruchową  (ruch, gest, określone ustawienie na sygnał słowny lub dźwiękowy)
dz. wdroży się do pilnowania prawidłowej postawy ciała podczas głośnego śpiewu (na stojąco, głowa podniesiona)
dz. spróbuje uporządkować prostą, kilkuelementową historyjkę obrazkową
dz. wydłuża tor oddechowy poprzez ćwiczenia oddechowe z woreczkiem
dz. wyrabia koordynację wzrokowo-ruchową poprzez grę w kręgle
dz. odczuwa radość z samodzielnego tworzenia nowych zabawek
dz. wdroży się do rozumienia istoty ponownego wykorzystania śmieci (zanim wyrzucisz – zastanów się, czy nie można tego ponownie wykorzystać)

 

 

 

Menu Grupa I Krasnoludki Grupa II Słoneczka Grupa III Biedronki

o przedszkolu | cennik | zajęcia dodatkowe | galeria | kontakt

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018