Grupa „Biedronki” – 5-6 latki

Wychowawca: Pani Monika P., Pani Julita (dyrektor przedszkola)

Grupa: Natalia, Antoś, Zuzia, Marek, Marta, Gniewko, Martyna, Nikola, Magda, Szymon K., Basia, Dagmara, Filip, Zosia, Hania, Szymon P., Łukasz, Oliwia, Paula, Kacper, Wiktoria, Hubert, Oleg, Szymon J.

W kwietniu uczymy się o:

Przygotowanie do elementarnej nauki czytania i pisania:

 • Doskonalenie czynności samoobsługowych i porządkowych wymagających sprawności ręki, dłoni, palców – kostka manipulacyjna
 • Łączenie wykropkowanych szlaczków, mieszczenie się w konturach podczas rysowania, rysowanie według wzoru
 • Kształtowanie orientacji na kartce poprzez rysowanie według instrukcji (narysuj w górnym rogu, na środku, ułóż kartkę, aby data była w górnym rogu, itp.)
 • Nazywanie dźwięków, wskazywanie miejsca ich pochodzenia, powtarzanie układu rytmów
 • Wykonywanie ćwiczeń związanych z wystukiwaniem rytmu, dzieleniem wyrazów na sylaby, podawanie ilości sylab, podawanie ilości wyrazów w zdaniu, podawanie rymów do określonych wyrazów
 • Układanie struktury dźwiękowej wyrazów z wykorzystaniem nakrywek
 • Budzenie zainteresowania dziecka książkami poprzez słuchanie czytanych przez nauczyciela bajek, oglądanie książek, nauczanie prawidłowego obchodzenia się z książkami
 • Ćwiczenia- zabawy w oparciu o Metodę Dobrego Startu na materiale nieliterowym z serii „Od wierszyka do rysunku”
 • Tworzenie słownika obrazkowo- wyrazowego, od litery do wyrazu
 • Rytmizowanie fragmentów wierszy W. Chotomskiej
 • Dyktanda graficzne doskonalące orientację na kartce papieru
 • Globalne czytanie wyrazów związanych z tematami kompleksowymi ; smog , smok , mleko, ser, masło, jogurt jajka, pióra , pierze owca, krowa, pies, kot, koza obora stajnia chlew zagroda ,
 • Rysowanie leniwych ósemek, zapętlonych linii – doskonalenie współpracy ręka –oko – w zeszycie
 • Dobieranie par obrazków o nazwie zaczynającej się na daną głoskę , układanie opowiadań poprzez dobieranie obrazków
 • Odnajdywanie różnic między dwoma ilustracjami
 • Układanie historyjek obrazkowych: do opowiadania, wybieranie ilustracji pasujących do wysłuchanego wiersza
 • Czytanie w zakresie poznanych liter:

 A,O,E,U,I,Y,:  B,M,N,T,K,L,D,R,S,W,P,C,G,Ł J,Z

Przygotowanie w zakresie mierzenia i liczenia:

 • Poprawne używanie określeń czasu: najpierw – później w stosunku do wykonywanych czynności.
 • Prawidłowe stosowanie pojęć: dzisiaj –wczoraj – jutro.
 • Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • Nazywanie kolejno por roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia. Zabawy z kalendarzem .
 • Doskonalenie umiejętności określania czasu poprzez poznanie różnych rodzajów zegarów i innych mierników czasu od starożytności do dnia dzisiejszego. Wskazywanie pełnych godzin na zegarze.
 • W dalszym ciągu doskonalenie rozwiązywania zagadek słownych , prostych zadań z treścią
 • Próby układania treści zadania do podanej formuły matematycznej
 • Utrwalanie cyfr oznaczających liczby ; liczenie – kardynalny i porządkowy aspekt liczby

 

 

Menu Grupa I Krasnoludki Grupa II Słoneczka Grupa III Biedronki

o przedszkolu | cennik | zajęcia dodatkowe | galeria | kontakt

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018