o przedszkoluaktualnościjak pracujemygaleriakontakt
Menu Grupa I Krasnoludki Grupa II Słoneczka Grupa III Biedronki

!!!!!!!!!! 

DO 10 MAJA 2017r.

zapisy do przedszkola

na rok szkolny 2017/18

  DO 10 MAJA 2017r.

zapraszamy

>>><<< 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

W PONIEDZIAŁKI, WTORKI, ŚRODY W GODZINACH 16:00 - 17:00

do uczestnictwa w zabawach i zajęciach

wprowadzających dziecko

w świat przedszkolaka

pt. Zabawy z "Jackiem i Agatką" w krainie przedszkolaka. 

zapewniamy:

>> miło spędzony czas podczas zabaw dziecka z rodzicami, dziecka z rówieśnikami pod kierunkiem i z udziałem nauczycielek,

>> bliższe zapoznanie się z przedszkolem i uzyskanie informacji o pracy przedszkola.

zapraszamy

dyrektor, nauczycielki

(prosimy o zabranie ze sobą obuwia na zmianę - dzieci i rodzice )

 

************

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2017/18

JUŻ OD 2,5 ROKU ŻYCIA

ZAPRASZAMY

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZINACH 6:30 - 17:00

tel.  89 54121315  kom. 606997044

KARTA ZGŁOSZENIA DOSTĘPNA W PRZEDSZKOLU ORAZ NA STONIE INTERNRTOWEJ ZAKŁADKA " ZAPISZ DZIECKO".

KARTĘ ZGŁOSZENIA WRAZ Z DOWODEM WPŁATY"OPŁATY WISOWEJ" PRZYJMUJĄ :

DYREKTOR PRZEDSZKOLA ORAZ NAUCZYCIELKI.

(OPŁATA WPISOWA JEDNORAZOWA 70 ZŁ, NIE PODLEGA ZWROTOWI)

 *****

" W naszym przedszkolu każdy dzień jest ciekawy "

 zapewniamy :

Atrakcyjne , na wysokim poziomie zabawy , zajecia dydaktyczne , wychowawcze i opiekuńcze na miarę każdego dziecka w zakresie edukacji :

 zdrowotnej - warsztaty kulinarne ; przyznany  " Certyfikat Zdrowego Przedszkolaka" , gimnastyka korekcyjna, własna kuchnia - zdrowe jedzonko jak u mamy,

 przyrodniczej - spacery i wycieczki dalsze i bliższe, autokarowe , zabawy w plenerze, obserwacje przyrodnicze, 

 matematycznej - realizujemy program autorski "Mały Matematyk" opracowany na podstawie "Dziecięcej matematyki" - prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej,

 muzycznej - zabawy muzyczno - ruchowe tzw."Rytmika" ,nauka gry na instrumentach,  zajęcia taneczne prowadzone przez "Szkołę tańca" B.W. Przemienieckich ,

 plastycznej, technicznej i konstrukcyjnej - warsztaty "Plastyczny Piątek",

 wspomaganie rozwoju mowy - warsztaty teatralne , comiesięczne teatrzyki w wykonaniu profesjonalnych aktorów, opieka logopedyczna, 

 przygotowanie do nauki w szkole .

***
Nasze przedszkole

Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka" rozpoczęło swoją działalność 1 września 2005 roku  na podstawie wpisu do ewidencji działalności oświatowej. Mieści się  w   budynku stanowiącym własność Spółdzielni Mieszkaniowej „ Jaroty” w Olsztynie. Zlokalizowane jest na Osiedlu Pieczewo w Olsztynie.
Przedszkole prowadzone jest przez Julitę Skrzypczyk.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

Nasze przedszkole jest placówką dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, która zapewnia opiekę, wychowanie i naukę dzieciom od 2,5 do 6 roku życia. Dzieci 5-6-cio letnie spełniają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. W wyjątkowych przypadkach, ze względu na potrzeby środowiska, dopuszcza się przyjęcie dziecka 2,5 letniego.
Liczba dzieci w grupie 20  ; w gr.„0” 15 dzieci.

W naszym przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele wykwalifikowani, pełni ciepła, oddani swojej pracy.
W pracy z dziećmi realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o programy edukacyjne .

 Podstawowym  celem naszego przedszkola  jest  wszechstronny  rozwój  dziecka poprzez:       
  - wspomaganie  i  ukierunkowanie  rozwoju  dziecka  zgodnie z   jego  potencjałem  i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym.  
                                                                                           
Nasze przedszkole w pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej :
1. Zapewnia opiekę  nad  zdrowiem  i  bezpieczeństwem  dziecka .
2. Umożliwia dziecku podtrzymania poczucia tożsamości narodowej etnicznej, językowej i religijnej
3. Wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu jego do nauki szkolnej
4. Wspomaga rodzinę w rozpoznawaniu  możliwości  rozwojowych  dziecka i podjęcia wczesnej interwencji  specjalistycznej.  5. Informuje na bieżąco o postępach w rozwoju dziecka                                                                    
6. Wspomaga indywidualny rozwój dziecka.
7. Uzgadnia z rodzicami  kierunek i  zakres zadań   realizowanych  w przedszkolu ( w tym zajęć dodatkowych ).
8. Zapewnianie  kontaktu  ze  środowiskiem  społecznym i  przyrodniczym.
9. Uznaje i  przestrzega prawa  dziecka.

W przedszkole są trzy , jasne, estetycznie urządzone, dobrze wyposażone w zabawki i pomoce sale. Korzystamy z placu zabaw ogólnie dostępnego tj.osiedlowego, który jest ogrodzony.

Przedszkole prowadzi własną kuchnię. Posiłki sporządzane są codziennie - świeże i zdrowe. Ustalane są wg. kaloryczności  i zapotrzebowania energetycznegodzieci w wieku 2,5 - 6 l .  Zapewniamy również posiłki dla dzieci z alergiami pokarmowymi.   

Przedszkole czynne jest od 6:30 do 17:00 codziennie od poniedziałku do piątku.                                      

***********

Usługi prowadzone przez przedszkole są odpłatne.

Opłaty za usługi świadczone przez przedszkole w roku przedszkolnym 2016/17 i w roku szkolnym 2017/18 obejmują:

1) Opłatę tzw. „ wpisową” – dokonywaną przy zapisie dziecka do przedszkola - 70 zł

 2) Czesne za pobyt dziecka w przedszkolu 530 zł miesięczie w godzinach od 6:30 - 17:00 

 3) Opłaty dodatkowe wynikające z działalności statutowej przedszkola tj.

 a - Opłatę za zajęcia dodatkowe w/g stawki ustalonej przez prowadzącego zajęcia

 b - Opłatę za tzw. opiekę doraźną ./ odbiór dzieci po godzinach pracy przedszkola/ 

Czesne za pobyt dziecka w przedszkolu obejmuje: 
>   zajęcia i zabawy zgodne z podstawa programową wychowania przedszkolnego w tym:
- 2 razy w tygodniu język angielski dla dzieci grupy najstarszej ( 5 - 6 l)
- w roku szkolnym 2017/18 raz w tygodniu język angielski dla dzieci 3-4 l 
- dwa razy w tygodniu zajęcia muzyczno – ruchowe tzw. rytmikę,
- terapię logopedyczną dla wszystkich dzieci wymagających opieki logopedycznej,
- religię 2 razy w tygodniu,
- raz w miesiącu koncert filharmonii pt. „Spotkania z panią muzyką”,
- raz w miesiącu teatrzyki organizowane na terenie przedszkola,
- raz w tygodniu dla dzieci grupy najstarszej „warsztaty teatralne ",
 >  ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków przez okres świadczenia usług,
 art. papierniczo – plastyczne tj. tzw . wyprawkę ,
> wyżywienie, które obejmuje: śniadanie, II śniadanie, obiad , podwieczorek  
   

Czesne za pobyt dziecka w przedszkolu podlega  zwrotowi za co najmniej  2 kolejne  dni nieobecności  dziecka w  przedszkolu (w rozliczeniu miesięcznym) w wysokości 7 zł za dzień.  Pojedyncze dni nie  pdlegają zwrotowi.

Zajęcia dodatkowe - dodatkowo płatne . Wysokośc opłaty na dany rok szkolny ustala prowadzący zajęcia.

1. ANGIELSKI  odbywa się  2 x w tygodniu dla  3 i 4 letnich dzieci,

2. GIMNASTYKA KOREKCYJNA odbywają się 2 x w tygodniu dla 3,4,5 letnich dzieci ,

3. ZAJĘCIA TANECZNE  2 razy w tygodniu 3,4,5 letnich dzieci.

Zapraszamy do naszego przedszkola, w celu zapoznania się z dodatkowymi informacjami.