Nasze przedszkole

 

Nasze przedszkole

Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka” rozpoczęło swoją działalność 1 września 2005 roku  na podstawie wpisu do ewidencji działalności oświatowej. Mieści się  w   budynku stanowiącym własność Spółdzielni Mieszkaniowej „ Jaroty” w Olsztynie. Zlokalizowane jest na Osiedlu Pieczewo w Olsztynie.
Przedszkole prowadzone jest przez Julitę Skrzypczyk.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

Nasze przedszkole jest placówką dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, która zapewnia opiekę, wychowanie i naukę dzieciom od 2,5 do 6 roku życia. Dzieci 5-6-cio letnie spełniają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. W wyjątkowych przypadkach, ze względu na potrzeby środowiska, dopuszcza się przyjęcie dziecka 2,5 letniego.
Liczba dzieci w grupie 20  ; w gr.„0” 15 dzieci.

W naszym przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele wykwalifikowani, pełni ciepła, oddani swojej pracy.
W pracy z dziećmi realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o programy edukacyjne .

Podstawowym  celem naszego przedszkola  jest  wszechstronny  rozwój  dziecka poprzez:
– wspomaganie  i  ukierunkowanie  rozwoju  dziecka  zgodnie z   jego  potencjałem  i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym.

Nasze przedszkole w pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej :
1. Zapewnia opiekę  nad  zdrowiem  i  bezpieczeństwem  dziecka .
2. Umożliwia dziecku podtrzymania poczucia tożsamości narodowej etnicznej, językowej i religijnej
3. Wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu jego do nauki szkolnej
4. Wspomaga rodzinę w rozpoznawaniu  możliwości  rozwojowych  dziecka i podjęcia wczesnej interwencji  specjalistycznej.

5. Informuje na bieżąco o postępach w rozwoju dziecka
6. Wspomaga indywidualny rozwój dziecka.
7. Uzgadnia z rodzicami  kierunek i  zakres zadań   realizowanych  w przedszkolu ( w tym zajęć dodatkowych ).
8. Zapewnianie  kontaktu  ze  środowiskiem  społecznym i  przyrodniczym.
9. Uznaje i  przestrzega prawa  dziecka.

W przedszkole są trzy , jasne, estetycznie urządzone, dobrze wyposażone w zabawki i pomoce sale. Korzystamy z placu zabaw ogólnie dostępnego tj.osiedlowego, który jest ogrodzony.

Przedszkole prowadzi własną kuchnię. Posiłki sporządzane są codziennie – świeże i zdrowe. Ustalane są wg kaloryczności  i zapotrzebowania energetycznego dzieci w wieku 2,5 – 6 l .  Zapewniamy również posiłki dla dzieci z alergiami pokarmowymi.

Przedszkole czynne jest od 6:30 do 17:00 codziennie od poniedziałku do piątku.

 

 

Zapraszamy do naszego przedszkola, w celu zapoznania się z dodatkowymi informacjami.

 

 

 

 

Menu Grupa I Krasnoludki Grupa II Słoneczka Grupa III Biedronki

o przedszkolu | cennik | zajęcia dodatkowe | galeria | kontakt

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020