zapisz dziecko do przedszkola

Ważna informacja dla rodziców

Drodzy Rodzice, dnia 19 marca rozpocznie się rekrutacja elektroniczna do naszego przedszkola poprzez stronę internetową 

https://przedszkola-olsztyn.nabory.pl 

Rodzice, którzy wybiorą nasze przedszkole jako placówkę pierwszego wyboru, mogą składać wnioski w następujących terminach:

  • 19 marca w godzinach 10 – 17 
  • 20 marca w godzinach 10 – 17
  • 21 marca w godzinach 8 – 14
  • 25 marca w godzinach 8 – 13
  • 27 marca w godzinach 8 – 17
  • 28 marca w godzinach 8 – 17
  • 1 kwietnia w godzinach 8 – 14

Zapraszamy! 

 

 

Szanowni Rodzice

Uprzejmie informuję, iż rekrutacja do naszego przedszkola na rok szkolny 2019/20
odbywać się będzie za pośrednictwem systemu elektronicznego:

https://przedszkola-olsztyn.nabory.pl

w okresie od 19 marca 2019 r. od godz. 8:00 do 30 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM INFORMUJĘ , ŻE W DNIACH

od 8 marca do 18 marca br.

należy złożyć deklarację o kontynuowaniu przez syna/ córkę wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu .

Deklaracje do pobrania u nauczycielek grup.

DEKLARACJA [pobierz] 

Deklarację  potwierdzoną własnoręcznym podpisem rodziców, należy złożyć  do dyrektora przedszkola w/w terminie.

Niezłożenie deklaracji w/w terminie wiąże się z rezygnacją

z kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/20

Informacje dotyczące naboru elektronicznego do przedszkola na rok szkolny 2019/20 będą dostępne w naszym przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola.

Dyrektor przedszkola

                                                                                                           

Terminy składania dokumentów do Przedszkola Niepublicznego „Jacek i Agatka”

w Olsztynie na rok szkolny 2019/2020.

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 19 marca 2019r.

od godz. 8.00

do 1 kwietnia 2019 r.

do godz. 15.00

od 1 sierpnia 2019 r.

od godz. 8.00

do 7 sierpnia 2019 r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 2 kwietnia 2019 r.

do 23 kwietnia 2019 r.

od 8 sierpnia 2019 r.

do 20 sierpnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 24 kwietnia 2019r.

godz. 14.00

21 sierpnia 2019 r.

godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia od 25 kwietnia 2019 r.

do 29 kwietnia 2019 r.

do godz. 15.00

od 22 sierpnia 2019 r.

do 26 sierpnia 2019 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 30 kwietnia 2019r.

godz. 14.00

27 sierpnia 2019 r.

godz. 14.00

Informacje dotyczące naboru elektronicznego
do przedszkola
na rok szkolny 2019/2020
będą dostępne w naszym przedszkolu
oraz na stronie internetowej przedszkola.

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z:

1.USTAWĄ z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

2. Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Niepublicznego „Jacek i Agatka” w Olsztynie na rok szkolny 2019/2020

3. UCHWAŁĄ Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4609).


Menu Grupa I Krasnoludki Grupa II Słoneczka Grupa III Biedronki

o przedszkolu | cennik | zajęcia dodatkowe | galeria | kontakt

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020