Zapisz dziecko do przedszkola

Uprzejmie informuję, iż rekrutacja
do naszego przedszkola
na rok szkolny 2018/2019
odbywać się będzie za pośrednictwem
systemu elektronicznego:

https://przedszkola-olsztyn.nabory.pl

zgodnie z:

USTAWĄ z dnia 4 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

ZARZĄDZENIEM NR28 Prezydenta Olsztyna z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2018/2019.

UCHWAŁĄ Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4609).

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM INFORMUJĘ , ŻE W DNIACH

od 22 lutego 2018r.
do 2 marca 2018r.

należy złożyć deklarację o kontynuowaniu przez syna/ córkę wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu .

Deklaracje do pobrania u nauczycielek grup i na stronie internetowej.

DEKLARACJA [POBIERZ]

Deklarację  potwierdzoną własnoręcznym podpisem rodziców, należy złożyć  do dyrektora przedszkola w/w terminie.

Niezłożenie deklaracji w/w terminie wiąże się z rezygnacją z kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/19

Dyrektor przedszkola

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2018/2019:

 

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 5 marca 2018r.

od godz. 8.00

do 16 marca 2018 r.

do godz. 15.00

od 18 kwietnia 2018 r.

od godz. 8.00

do 24 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 19 marca 2018 r.

do 5 kwietnia 2018 r.

od 25 kwietnia 2018 r.

do 8 maja 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 6 kwietnia 2018r.

godz. 14.00

9 maja 2018 r.

godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia od 9 kwietnia 2018 r.

do 11 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

od 10 maja 2018 r.

do 14 maja 2018 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 12 kwietnia 2018r.

godz. 14.00

15 maja 2018 r.

godz. 14.00

 

Informacje dotyczące naboru elektronicznego
do przedszkola
na rok szkolny 2018/2019
będą dostępne w naszym przedszkolu
oraz na stronie internetowej przedszkola.

Menu Grupa I Krasnoludki Grupa II Słoneczka Grupa III Biedronki

o przedszkolu | cennik | zajęcia dodatkowe | galeria | kontakt

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018