Zajęcia dodatkowe

Organizowane są na wniosek rodziców:

1.Język angielski 2x w tygodniu
2.Rytmika 2x w tygodniu,
3.Tańce 2x w tygodniu,
4.Religia 2x w tygodniu
5.Terapia logopedyczna (indywidualna dostosowana do potrzeb dziecka) 1 x w tygodniu
6.Gimnastyka korekcyjna 2x w tygodniu
7.Koncerty filharmonii 1 x w miesiącu
8.Teatrzyki na terenie przedszkola 1 raz w miesiącu

Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez nauczycieli z kwalifikacjami do prowadzenia w/w zajęć .

 

PRZEDSZKOLE WSPÓŁPRACUJE

Z PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ
W OLSZTYNIE

UL. TUROWSKIEGO 3, 10-685 OLSZTYN

Telefony: 89 527-20-03

Fax:  89 527-40-17

Email: ppp1olsztyn@wp.pl

WSPÓŁPRACA  W ZAKRESIE :
Profilaktyka

 • Punkt konsultacyjny dla Rodziców
 • Warsztaty rozwijania umiejętności wychowawczych dla Rodziców „Jak radzić sobie z trudnymi  zachowaniami u dzieci"
 • Badania psychologiczno-pedagogiczne zakończone diagnozą i wydaniem opinii
 • Diagnoza dojrzałości szkolnej
 • Badania przesiewowe sześciolatków Skalą Ryzyka Dysleksji
 • Przesiewowe badania mowy
 • Program profilaktyki logopedycznej „Zabawy rozwijające funkcje percepcji słuchowej”
 • Badania logopedyczne
 • Powszechny program przesiewowych badań słuchu (słyszę), wzroku (widzę) i mowy (mówię)
 • Warsztaty dla rodziców i dzieci  „Wiem, umiem, rozumiem"
 • Warsztaty dla dzieci rozwijające umiejętności społeczne:„Zły jak osa”, „Jak dobrze mieć przyjaciela”, „Brzydkie kaczątko”
 • Warsztaty dla rodziców i dzieci. Rozwijające elementarne zdolności twórcze dziecka 5-6 letniego

Terapia 

 • Terapia logopedyczna – indywidualna
 • Terapia psychomotoryczna wg programu M.Procus, M. Block – grupowa
 • Terapia psychologiczna – indywidualna
 • Terapia tańcem – grupowa
 • Terapia Metodą Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne – grupowa
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym wolniej rozwijających się- indywidualne 

Oferta dla Rodziców w roku 2014/15

Spotkania z Rodzicami na temat:

 • „Ocena dojrzałości szkolnej sześciolatka”
 • „Adaptacja dziecka w przedszkolu”
 • „Wczesna diagnoza problemów rozwojowych szansą na skuteczne wspieranie dziecka”
 • „Zabawy stymulujące rozwój dziecka"
 • „Jak przez zabawę można wspomagać rozwój percepcji słuchowej”
 • „Zagadnienia profilaktyki logopedycznej"
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców
 • Konsultacje indywidualne z psychologiem, pedagogiem i logopedą

Wykłady z elementami warsztatu na temat:

 • „Dieta a funkcjonowanie psychofizyczne dziecka”
 • „Seksualizm małego dziecka”
 • „Moje dziecko ładnie pisze”
 • „Moje dziecko jest nie- zgrabne! Dziecko z nieprawidłową integracją sensoryczną” 

 

Specjaliści współpracujący:   Dorota Gwizdała – logopeda

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani powyższą ofertą, interesującym tematem prosimy zgłosić to u nauczyciela grupy w celu ustalenia terminu organizacji spotkania

 

Menu Grupa I Krasnoludki Grupa II Słoneczka Grupa III Biedronki

o przedszkolu | cennik | zajęcia dodatkowe | galeria | kontakt

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020