Drodzy Rodzice,

uprzejmie informujemy, że od dnia 18 kwietnia 2018r.

rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do naszego przedszkola.

Wnioski można składać do 24 kwietnia do godz. 15

 

Szanowni Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do przedszkola

na rok szkolny 2018/2019 rozpoczyna się

5 marca 2018 r. od godz. 8.00

 

WAŻNE!

Wniosek o przyjęcie dziecka można składać w przedszkolu

w terminie do 16 marca 2018 r. do godz. 15.00.

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola odbywa się za pomocą systemu elektronicznego

https://przedszkola-olsztyn.nabory.pl 

Przed podjęciem decyzji o miejscu realizacji
przez dziecko wychowania przedszkolnego,
od  4 marca 2018 r. rodzic będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych
w szkołach podstawowych biorących udział
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rodzic może wybrać 3 przedszkola

 Pisemny wniosek należy złożyć tylko w przedszkolu

wybranym jako pierwszy wybór.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone z zarządzeniu nr 28 Prezydenta Olsztyna z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli.

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Miasta Olsztyna.

Harmonogram rekrutacji 2018/2019

https://przedszkola-olsztyn.nabory.pl

 

W naszym przedszkolu

Wypełnione, wydrukowane i podpisane przez rodziców( prawnych opiekunów)

wnioski wraz z załącznikami

przyjmowane będą przez dyrektora przedszkola w terminie:

05.03.2018r. – 15.03.2018r.  w godz. 10:00 – 16:30

 16.03.2018r. od godz. 10: 00 tylko do godz. 15.00

—————————————————————————————————————————————–

 

Uprzejmie informuję, iż rekrutacja

do naszego przedszkola

na rok szkolny 2018/2019

odbywać się będzie za pośrednictwem

systemu elektronicznego:

https://przedszkola-olsztyn.nabory.pl

zgodnie z:

USTAWĄ z dnia 4 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

ZARZĄDZENIEM NR28 Prezydenta Olsztyna z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2018/2019.

UCHWAŁĄ Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4609).

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM INFORMUJĘ , ŻE W DNIACH

od 22 lutego 2018r 

do 2 marca 2018r.

należy złożyć deklarację o kontynuowaniu przez syna/ córkę wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu .

Deklaracje do pobrania u nauczycielek grup.

Deklarację  potwierdzoną własnoręcznym podpisem rodziców, należy złożyć  do dyrektora przedszkola w/w terminie.

Niezłożenie deklaracji w/w terminie wiąże się z rezygnacją z kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/19

Więcej informacji w zakładce

„O przedszkolu/Zapisz dziecko do przedszkola”

Dyrektor przedszkola

 *****

W naszym przedszkolu każdy dzień jest ciekawy

 zapewniamy :

Atrakcyjne , na wysokim poziomie zabawy , zajęcia dydaktyczne , wychowawcze i opiekuńcze na miarę każdego dziecka w zakresie edukacji :

 zdrowotnej – warsztaty kulinarne ; przyznany  ” Certyfikat Zdrowego Przedszkolaka” , gimnastyka korekcyjna, własna kuchnia – zdrowe jedzonko jak u mamy,

 przyrodniczej – spacery i wycieczki dalsze i bliższe, autokarowe , zabawy w plenerze, obserwacje przyrodnicze, 

 matematycznej – realizujemy program autorski „Mały Matematyk” opracowany na podstawie „Dziecięcej matematyki” – prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej,

 muzycznej – zabawy muzyczno – ruchowe tzw.”Rytmika” ,nauka gry na instrumentach,  zajęcia taneczne prowadzone przez „Szkołę tańca” B.W. Przemienieckich ,

 plastycznej, technicznej i konstrukcyjnej – warsztaty „Plastyczny Piątek”,

 wspomaganie rozwoju mowy – warsztaty teatralne , comiesięczne teatrzyki w wykonaniu profesjonalnych aktorów, opieka logopedyczna, 

 przygotowanie do nauki w szkole .

 

Menu Grupa I Krasnoludki Grupa II Słoneczka Grupa III Biedronki

o przedszkolu | cennik | zajęcia dodatkowe | galeria | kontakt

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018