Uprzejmie informuję, iż rekrutacja

do naszego przedszkola

na rok szkolny 2018/2019

odbywać się będzie za pośrednictwem

systemu elektronicznego:

https://przedszkola-olsztyn.nabory.pl

zgodnie z:

USTAWĄ z dnia 4 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

ZARZĄDZENIEM NR28 Prezydenta Olsztyna z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2018/2019.

UCHWAŁĄ Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4609).

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM INFORMUJĘ , ŻE W DNIACH

od 22 lutego 2018r 

do 2 marca 2018r.

należy złożyć deklarację o kontynuowaniu przez syna/ córkę wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu .

Deklaracje do pobrania u nauczycielek grup.

Deklarację  potwierdzoną własnoręcznym podpisem rodziców, należy złożyć  do dyrektora przedszkola w/w terminie.

Niezłożenie deklaracji w/w terminie wiąże się z rezygnacją z kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/19

Więcej informacji w zakładce

„O przedszkolu/Zapisz dziecko do przedszkola”

Dyrektor przedszkola

 *****

W naszym przedszkolu każdy dzień jest ciekawy

 zapewniamy :

Atrakcyjne , na wysokim poziomie zabawy , zajęcia dydaktyczne , wychowawcze i opiekuńcze na miarę każdego dziecka w zakresie edukacji :

 zdrowotnej – warsztaty kulinarne ; przyznany  ” Certyfikat Zdrowego Przedszkolaka” , gimnastyka korekcyjna, własna kuchnia – zdrowe jedzonko jak u mamy,

 przyrodniczej – spacery i wycieczki dalsze i bliższe, autokarowe , zabawy w plenerze, obserwacje przyrodnicze, 

 matematycznej – realizujemy program autorski „Mały Matematyk” opracowany na podstawie „Dziecięcej matematyki” – prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej,

 muzycznej – zabawy muzyczno – ruchowe tzw.”Rytmika” ,nauka gry na instrumentach,  zajęcia taneczne prowadzone przez „Szkołę tańca” B.W. Przemienieckich ,

 plastycznej, technicznej i konstrukcyjnej – warsztaty „Plastyczny Piątek”,

 wspomaganie rozwoju mowy – warsztaty teatralne , comiesięczne teatrzyki w wykonaniu profesjonalnych aktorów, opieka logopedyczna, 

 przygotowanie do nauki w szkole .

 

Menu Grupa I Krasnoludki Grupa II Słoneczka Grupa III Biedronki

o przedszkolu | cennik | zajęcia dodatkowe | galeria | kontakt

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018