Przedszkole Niepubliczne Jacek i Agatka w Olsztynie

Jacek i Agatka, Przedszkole Niepubliczne

“Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat, nauczyłem się w przedszkolu”.

Robert Fulghum

Przedszkole Niepubliczne Jacek i Agatka rozpoczęło swoją działalność 1 września 2005 roku na podstawie wpisu do ewidencji działalności oświatowej. Placówka mieści się w budynku stanowiącym własność Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty w Olsztynie – na Osiedlu Pieczewo. Przedszkole prowadzone jest przez Hannę Nejman-Ćwikła. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

Jesteśmy placówką wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą dla dzieci od 2,5 do 6 lat. Zatrudniamy wykwalifikowanych, pełnych ciepła i oddanych swojej pracy nauczycieli.

W przedszkolu są 3 jasne, estetycznie urządzone, dobrze wyposażone w zabawki i pomoce sale. Przedszkole korzysta z placu zabaw ogólnie dostępnego tj. osiedlowego, który jest ogrodzony.

Prowadzimy własną kuchnię. Świeże i zdrowe posiłki sporządzane są codziennie. Jadłospis ustalany jest wg kaloryczności i zapotrzebowania energetycznego dzieci od 2,5 do 6 lat. Zapewniamy również posiłki dla dzieci z alergiami pokarmowymi.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-17:00.

Misja naszego przedszkola

W pracy z dziećmi realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego w oparciu o programy edukacyjne. Podstawowym celem przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym.

Nasze przedszkole w pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej:

  1. Zapewnia opiekę nad zdrowiem i bezpieczeństwem dziecka.
  2. Umożliwia dziecku podtrzymania poczucia tożsamości narodowej etnicznej, językowej i religijnej.
  3. Wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki szkolnej.
  4. Wspomaga rodzinę w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej.
  5. Informuje na bieżąco o postępach w rozwoju dziecka.
  6. Wspomaga indywidualny rozwój dziecka.
  7. Uzgadnia z rodzicami kierunek i zakres zadań realizowanych w przedszkolu (w tym zajęć dodatkowych).
  8. Zapewnianie kontaktu ze środowiskiem społecznym i przyrodniczym.
  9. Uznaje i przestrzega prawa dziecka.

Zapraszamy do kontaktu – chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące opieki nad dzieckiem w przedszkolu Jacek i Agatka!