ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

Witamy w przedszkolu  od godziny 6.30 przyprowadzamy dzieci do godziny 8:00
7:30 – 12:30 czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w  przedszkolu

PRZED ŚNIADANIEM  6.30 – 8.40 

 • Dziecko jest aktywne w zakresie organizacji swojego życia – chętnie podejmuje zabawy wynikające z własnej aktywności, zajęcia  indywidualne według własnych pomysłów lub zabawę w małej grupie, śmiało zgłasza propozycje działań, nawiązuje i uczy się podtrzymywać przyjazne relacje z rówieśnikami, a tym samym rozwija umiejętności interpersonalne, usamodzielnia się; Swobodne zabawy dzieci;
 • Dziecko wyrównuje i pogłębia zdobyte wiadomości oraz rozwija zdolności;
 • Dziecko podejmuje działania związane z przygotowaniem pomocy do zajęć oraz dba o estetykę otoczenia;
 • Dziecko rozwija sprawność ruchową podczas ćwiczeń porannych;
 • Dziecko  przygotowuje się do śniadania-kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

O GODZINIE  8.40  –  ŚNIADANIE  

 • Dziecko wyraża przekonanie o ważnym znaczeniu racjonalnego odżywiania się dla jego zdrowia;
 • Dziecko uczy się kultury bycia przy stole, rozwija umiejętności samoobsługowe.

OD GODZINY 9.10-11.45  – ZABAWY I ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ UMYSŁOWY, EMOCJONALNO – SPOŁECZNY, TWÓRCZY ORAZ FIZYCZNY DZIECKA  

 • Dziecko wykazuje naturalną chęć poznania świata wszystkimi zmysłami;
 • Dziecko odkrywa i kreuje rzeczywistość w aktywnym działaniu;
 • Dziecko korzysta z różnych źródeł informacji w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące je pytania;
 • Dziecko buduje zaufanie do siebie ( „wiarę we własne siły” ), poznaje swoje możliwości i wykorzystuje je w działaniu oraz buduje zaufanie do otoczenia;
 • Dziecko rozwija zainteresowania oraz zamiłowania i zdolności twórcze;
 • Dziecko  podejmuje zabawy z własnej inicjatywy;
 • Spacery, gry sportowe, zabawy ruchowe z wykorzystaniem  pomocy sportowych na placu zabaw;
 • Dziecko  przygotowuje się do II śniadania-kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

O GODZINIE 10.00 – II ŚNIADANIE 

 • Dziecko wyraża przekonanie o ważnym znaczeniu racjonalnego odżywiania się dla jego zdrowia;
 • Dziecko uczy się kultury bycia przy stole, rozwija umiejętności samoobsługowe.

O GODZINIE 12.00ZAPRASZAMY NA OBIAD

 • Dziecko wyraża przekonanie o ważnym znaczeniu racjonalnego odżywiania się dla jego zdrowia;
 • Dziecko uczy się kultury bycia przy stole, rozwija umiejętności samoobsługowe.

OD GODZINY  12:40 –14.00                                                              

 • Dziecko zaspokaja potrzebę relaksu ,odpoczynku poobiedniego , ruchu na świeżym powietrzu;
 • Dziecko przestrzega zawartych z nim umów dotyczących bezpieczeństwa, koleżeństwa, kultury bycia;
 • Dziecko uczy się rozładowywać stres i napięci podczas  w zabaw relaksacyjnych i wyciszających
 • Realizuje swoje zainteresowania. Uczestniczy w zabawach indywidualnych i zespołowych, warsztatach teatralnych, zabawach  zorganizowanych lub swobodnych w małych grupach;
 • Dziecko uczy się akceptować i szanować sposób myślenia oraz wybory innych;
 • Dziecko  przygotowuje się do podwieczorku – kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

O GODZINIE 14.30-14.40PODWIECZOREK

OD GODZINY 15.00 –17.00

 • Dziecko słucha czytane przez nauczyciela bajki, opowiadania, wiersze;
 • Dziecko  zaspakaja potrzebę ruchu i relaksu na świeżym powietrzu;
 • Dziecko utrwala i pogłębia zdobyte wiadomości, rozwija indywidualne zainteresowania i zdolności;
 • Dziecko pomaga w porządkowaniu sali, pielęgnowaniu roślin;
 • Chętnie dzieli się wrażeniami i przeżyciami z bliskimi.