Roczny plan pracy

 „POZNAJEMY ZAWODY – ZAWODOWY ZAWRÓT GŁOWY ,

CZYLI PODRÓŻ DO KRAINY ZAWODÓW”

  • Dziecko rozwija zainteresowania pracą w różnych zawodach poprzez ukazanie dziecku przydatności wykonywania zawodów
  • Dziecko nabywa umiejętność obcowania z przyrodą i kształtuje postawę proekologiczną
  • Dziecko doskonali umiejętności matematyczne poprzez czerpanie inspiracji z otaczającego go świata.

 

Zadania

  1. Tworzenie warunków i stwarzanie okazji do przybliżania dzieciom szczegółów związanych z profesjami- zawodami- funkcjonującymi w naszym społeczeństwie , zarówno tymi poznawczymi , jak i oryginalnymi np. pszczelarz, meteorolog , ekolog, informatyk
  2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej poprzez rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci jako inspiracji do poznawania otaczającego go świata .
  3. Podejmowanie działań wychowawczo – dydaktycznych mających na celu – dostarczanie dziecku możliwości poznawania przyrody (ożywionej i nieożywionej) poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z przyrodą i jej zjawiskami ( oglądanie , szukanie, zbieranie, porządkowanie, porównywanie , mierzenie, liczenie, obserwowanie , badanie i eksperymentowanie ).
  4. Promowanie wiedzy prozdrowotnej i proekologicznej .
  5. Rozwijanie aktywności twórczej, kreatywności i indywidualnych zainteresowań poprzez rozbudzanie motywacji do działania, obserwowania, doświadczania i tworzenia.
  6. Kontynuowanie na podstawie wypracowanego programu sytuacji edukacyjnych mających na celu wprowadzenie w rzeczywistość społeczno – kulturową jako punktu wyjścia do kształtowania postaw dzieci.

 

Menu Grupa I Krasnoludki Grupa II Słoneczka Grupa III Biedronki

o przedszkolu | cennik | zajęcia dodatkowe | galeria | kontakt

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019