Roczny plan pracy

Stymulujemy rozwój językowy dzieci w wieku przedszkolnym

         Mając na uwadze ten szczególny okres, kiedy rodzice spędzają więcej czasu ze swoimi dziećmi w domu, proponujemy zwrócenie uwagi na sposób porozumiewania się dziecka  i wykorzystanie praktycznych porad w codziennym życiu służących stymulowaniu rozwoju jego mowy.  Staranna mowa najbliższego otoczenia dziecka, a więc rodziców, rodzeństwa  i dziadków jest podstawowym warunkiem właściwego stymulowania rozwoju językowego. Najbliżsi dostarczają dziecku dobrego przykładu językowego poprzez:

 • prawidłowe wzorce wymawiania głosek, wyrazów, form gramatycznych, akcentowania, intonacji, rytmu mowy, które są naśladowane i przyswajane przez dzieci;
 • posługiwanie się staranną, poprawną polszczyzną;
 • bogate słownictwo, różnorodność form fleksyjnych.
 1. Mówcie do dziecka bez pośpiechu i nie używajcie długich, zawiłych zdań. Wolne mówienie pozwoli dziecku zrozumieć wszystkie słowa i uchwycić wszystkie związki w zdaniu
 2. Komentujcie swoje czynności wykonywane w obecności dziecka. Niech mowa towarzyszy waszym spacerom, zakupom, pracom domowym.
 3. Kiedy dziecko ma trudności w rozumieniu mowy, starajcie się utrzymać z nim kontakt wzrokowy w czasie mówienia.Dziecko może wówczas obserwować waszą twarz: ruchy warg i języka w czasie wypowiadania głosek i wyrazów.
 4. Wybierajcie właściwą porę do ćwiczeń językowych. Dobrą okazją jest moment, kiedy dziecko przygotowuje się do snu.
 5. Rysując, rozmawiajcie z dzieckiem. Mogą to być proste rysunki, którym towarzyszy odpowiedni komentarz, np. „Teraz rysuję dom. Tu narysuję komin, a tu drzwi”.
 6. Dziecko bardzo lubi słuchać wciąż tych samych bajek, piosenek, wierszyków. Powtarzanie to nic innego, jak trening językowy.
 7. Oglądanie obrazków i ich komentowanie to owocny sposób pracy nad rozwojem mowy. Wykorzystujcie każdą okazję, kiedy dostrzegacie jakiś obrazek czy ilustrację, by go opisać. Lepiej zachęci dziecko do rozmowy nie pytanie: „Co to jest?”, lecz wasze zdanie o obrazku czy przedmiocie, który przedstawia: „Te buty są ładne. A Ty jak sądzisz?”, „Jakie są twoje buty?”
 8. Śpiewajcie z dzieckiem. Jest to świetne ćwiczenie językowe, oddechowe, rytmiczne i terapeutyczne.
 9. Czytajcie dziecku bajki, baśnie, opowiadania i wiersze. Dostarczają one wspaniałego wzorca literackiego naszego języka, przenoszą w świat wyobraźni, wywołują silne emocje związane z treścią oraz pobudzają ekspresję słowną dziecka. Przeczytaną bajkę „omówmy” z dzieckiem – porozmawiajmy o treści, uczuciach i wrażeniach jakie wywołała.
 10. Bardzo dobrym sposobem stymulowania rozwoju mowy dziecka jest samodzielne opowiadanie wymyślonych lub znanych bajek tzw. „bajanie”. Bezpośredni kontakt z dzieckiem, jaki ma miejsce w czasie opowiadania tworzy i pogłębia między nami więź emocjonalną oraz potęguje przeżycia związane z poznawaniem treści. Ponadto dziecko ma możliwość uczestniczenia w tworzeniu fabuły.
 11. Spróbujcie zadawać pytania towarzyszące waszym wspólnie wykonywanym czynnościom, szczególnie tym, które dziecko zna. Robiąc wspólnie z dzieckiem sałatkę spytajcie: „Co jeszcze dodamy do sałatki?”.
 12. Od najmłodszych lat rozwijajcie uwagę słuchową. Pomoże to dzieciom w rozwijaniu ich koncentracji uwagi, dostarczy wielu różnorodnych bodźców do poznawania świata.
 13. Proponujcie dziecku słuchanie różnych rodzajów muzyki, słuchowisk radiowych, bajek. Zwracajcie uwagę na rozumienie wysłuchanych tekstów.
 14. Prowadźcie z dziećmi różnorodne ćwiczenia związane z różnicowaniem dźwięków z otoczenia. Zachęcajcie do rozpoznawania i naśladowania: głosów zwierząt, środków lokomocji, instrumentów perkusyjnych itp.
 15. Nigdy przy dziecku nie rozmawiajcie o tym, że rozczarowuje was ono poziomem mowy. Zasmucone krytyką będzie mówiło mniej, by nie dostarczać wam dowodów, że mówi źle.To ograniczy jego trening w mówieniu i opóźni rozwój językowy.
 16. Dziecko ma prawo do popełniania błędów językowych. Zasady budowy gramatycznej języka dziecko przyswaja powoli. Po drodze robi odkrycia, uogólnia i czasami robi to błędnie. Stopniowo z tego „wyrasta”.
 17. Często, lecz nie natarczywie powtarzajcie to, co mówi dziecko zamieniając jego niepełne czy niepoprawne zdanie na zdanie równie proste, ale pełne i poprawne. Wypowiedź warto zacząć od słów: „Tak………”, „Masz rację………..”.
 18. Kiedy dziecko wypowiada zdanie, postarajcie się rozszerzyć je dodając jakieś słowa od siebie. Np., kiedy mówi „Samochód jedzie.” Możecie dodać do jego wypowiedzi: „To jest biały samochód.”, albo: „To jest nowy, duży samochód.”
 19. Dziecko nie może być przeciążone żądaniem, by mówiło lepiej, ładniej, dokładniej. Nigdy nie używajcie w stosunku do dziecka kategorycznie wypowiadanych słów: „Powtórz ładniej!”, „Powiedz lepiej!”.
 20. Pamiętajcie, że pochwała i aprobata nawet przy bardzo małym sukcesie dziecka są tak samo ważne jak konsekwentne wymagania i wasz dobry przykład językowy.

Powodzenia i wytrwałości!  Nie straćmy najcenniejszego czasu w rozwoju mowy dziecka.

Pomoce, które można wykorzystać w ćwiczeniach nad rozwijaniem mowy dzieci:

 1. „Przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce masażyki”: opracowanie M. Bogdanowicz
 2. „W co się bawić z dzieckiem?”: opracowanie M. Bogdanowicz
 3. „Zwierzaki”. Zabawy z obrazem i dźwiękiem”. Program multimedialny. Seventh Sea
 4. „Uczę się i bawię”. Zestaw ćwiczeń wspomagających rozwój dzieci w wieku przedszkolnym. Program komputerowy. eduSensus.
 5. „Logopedyczny Piotruś” na różne głoski. Wydawnictwo Kamlogo
 6. Gry planszowe wydawnictwa Kamlogo, np. „Dżdżownica Żaneta- Pszczółki Lotniczki”, „Chrząszcz Szczepan- Pszczółki Tuptusie” itp.
 7. „Logopedyczna sakiewka skarbów”, Wydawnictwo Kamlogo
 8. Historyjki Obrazkowe „Papuga Aga opowiada”, Wydawnictwo Kamlogo
 9. „Piotruś Słuchowy”, Wydawnictwo Kamlogo

Opracowanie: Dorota Gwizdała, logopeda, PN Jacek i Agatka”

Rok szkolny 2019/201 Zadania główne:

 1. Organizowanie sytuacji edukacyjnych mających na celu poznanie i rozumienie swoich korzeni jako punktu wyjścia do kształtowania osobowości dziecka otwartego na otaczającą go rzeczywistość.
 2. Identyfikowanie się ze środowiskiem przedszkolnym, interesowanie się jego historią oraz odnajdywanie swojego miejsca w społeczności przedszkolnej i lokalnej.
 3. Stwarzanie warunków do poznawania historii własnego miasta, regionu, kraju oraz kultywowania zwyczajów, tradycji i ważnych wydarzeń z nim związanych.
 4. Ukierunkowanie procesu wychowawczo – dydaktycznego na kształtowanie jednostki twórczej, otwartej, doświadczonej, umiejącej dokonać konfrontacji przeszłości z teraźniejszością i przyszłością poprzez kontakt z książką w formie bloków tematycznych: „Poranki z bajką”, „Biesiady literackie”, zajęcia muzealne – Warsztaty o tematyce regionalnej, nasz bajkowy e-book, dostarczanie okazji do tworzenia więzi między pokoleniami poprzez organizowanie uroczystości, imprez, biesiad, spotkań z członkami rodzin
 5. Tworzenie warunków do rozwijania umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.
 6. Stwarzanie okazji do przejawiania różnych form ekspresji dziecięcej w kontaktach z literaturą dziecięcą oraz teatrem, dramą.
 7. Rozwijanie mowy i umiejętności komunikacji.
 8. Wykorzystanie inwencji twórczej dziecka, jego zainteresowań, doświadczeń i wiedzy w różnych formach jego ekspresji np.: zabawy w teatr, zabawy tematyczne, inscenizacje, działalność muzyczna i plastyczna.
 9. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 10. Rozbudzanie talentów muzyczno – ruchowych.
 11. W większym stopniu angażowanie rodziców w działania podejmowane w przedszkolu.

 

 

Menu Grupa I Krasnoludki Grupa II Słoneczka Grupa III Biedronki

o przedszkolu | cennik | zajęcia dodatkowe | galeria | kontakt

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020