Roczny plan pracy

Zadania główne:

 1. Organizowanie sytuacji edukacyjnych mających na celu poznanie i rozumienie swoich korzeni jako punktu wyjścia do kształtowania osobowości dziecka otwartego na otaczającą go rzeczywistość.
 2. Identyfikowanie się ze środowiskiem przedszkolnym, interesowanie się jego historią oraz odnajdywanie swojego miejsca w społeczności przedszkolnej i lokalnej.
 3. Stwarzanie warunków do poznawania historii własnego miasta, regionu, kraju oraz kultywowania zwyczajów, tradycji i ważnych wydarzeń z nim związanych.
 4. Ukierunkowanie procesu wychowawczo – dydaktycznego na kształtowanie jednostki twórczej, otwartej, doświadczonej, umiejącej dokonać konfrontacji przeszłości z teraźniejszością i przyszłością poprzez kontakt z książką w formie bloków tematycznych: „Poranki z bajką”, „Biesiady literackie”, zajęcia muzealne – Warsztaty o tematyce regionalnej, nasz bajkowy e-book, dostarczanie okazji do tworzenia więzi między pokoleniami poprzez organizowanie uroczystości, imprez, biesiad, spotkań z członkami rodzin
 5. Tworzenie warunków do rozwijania umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.
 6. Stwarzanie okazji do przejawiania różnych form ekspresji dziecięcej w kontaktach z literaturą dziecięcą oraz teatrem, dramą.
 7. Rozwijanie mowy i umiejętności komunikacji.
 8. Wykorzystanie inwencji twórczej dziecka, jego zainteresowań, doświadczeń i wiedzy w różnych formach jego ekspresji np.: zabawy w teatr, zabawy tematyczne, inscenizacje, działalność muzyczna i plastyczna.
 9. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 10. Rozbudzanie talentów muzyczno – ruchowych.
 11. W większym stopniu angażowanie rodziców w działania podejmowane w przedszkolu.

 

 

Menu Grupa I Krasnoludki Grupa II Słoneczka Grupa III Biedronki

o przedszkolu | cennik | zajęcia dodatkowe | galeria | kontakt

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020