Oferta

Działalność edukacyjną opieramy na podstawie programowej MEN. Programem, na bazie którego pracujemy jest Program wychowania przedszkolnego " Zanim będę uczniem"- Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała .
Pracujemy również metodą dobrego startu M. Bogdanowicz, korzystamy z elementów pedagogiki zabawy.

Edukacja żywieniowa zajmuje priorytetowe miejsce w planowaniu pracy wychowawczo – dydaktycznej.
Bilansujac i planując posiłki pamiętamy o dzieciach ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi (np. dieta bezmleczna).
Organizujemy warsztaty kulinarne oraz bierzemy udział w programach zdrowego żywienia..
Dzieci korzystają z posiłków przyrządzanych w kuchni przedszkolnej.
W naszym przedszkolu są podawane cztery posiłki:
– śniadanie – godz. 8:30
– II śniadanie – godz. 10:00
– obiad – godz.12:15
– podwieczorek – godz.14:30
Nasze posiłki przygotowywane są zgodnie z normami żywieniowymi. Podajemy dania wykonane własnoręcznie przez nasze panie kucharki, tzn. nie podaje się dzieciom zakupionych, gotowych wyrobów garmażeryjnych. Wszystkie sałatki, surówki, pierogi i ciasta przyrządzane są ze świeżych produktów.
Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie ze strony rodziców. Na ich życzenie, w miarę możliwości, wprowadzamy zmiany w jadłospisach, uwzględniamy prośby rodziców dzieci z alergią pokarmową.

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2015/16 obejmują :
1. Opłatę wpisową   – 70 zł.
2. Czesne za usługi świadczone przez przedszkole w roku szkolnym 2015/16 stanowi jedą opłatę w wysokości 530zł, która zawiera: 

1) opłatę stałą za 10,5 godz. pobytu dziecka w przedszkolu w godz. 6:30 – 17:00 w kwocie 380zł.

2) opłatę stałą za wyżywienie w kwocie 150zł ( niezależnie od liczby dni w miesiącu )                                                                                                               

W ciągu roku szkolnego opłata stała i wyżywienie może wzrosnać nie wiecej niż 10%

 Informacje dodatkowe
1. Wszystkie zajęcia dodatkowe są organizowane na wniosek rodziców. Zajęcia dodatkowe , które nie są obięte czesnym płatne są dodatkowo.
2. Dyrektor przy zapisie dziecka do przedszkola podpisuje z rodzicami na dany rok szkolny umowę na świadczenia prowadzone przez przedszkole.
3. Opłata stała nie podlega odpisowi za dni nieobecne dziecka w  przedszkolu .
4. Czesne podlega odpisowi z  tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu powyżej kolejnych 2 dni w wysokości 7 zł za dzień ( w rozliczeniu miesięcznym).
Nieobecności jednodniowe nie odpisuje się. 
5.Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi .
 
Czesne obejmuje:  rytmikę, koncerty filharmonii, teatrzyki odbywające się na terenie przedszkola, religię, terapię logopedyczną, zjecia teatrale dla dzieci grupy najstarszej, język angielski dla dzieci grupy najstarszej  tzw. "wyprawkę",ubezpieczenie dzieci NNW.

Na życzenie rodziców przedszkole może być czynne dłużej za dodatkową opłatą.( za każdą rozpoczętą godzinę 10% opłaty stałej – miesięcznie).                                                                                                                                                                                                                         Dla dzieci 3-4l (gr 1 i 2) jest organizowany odpoczynek poobiedni w formie odpoczynku na leżakach, podczas którego dzieci słuchają bajki z nagrań lub są im czytane, opowiadane przez nauczyciela.  

Zapisy dokonywane są na podstawie karty zgłoszenia.Karta zgłoszenia  do pobrania ze strony lub w przedszkolu .

Ze względu na warunki lokalowe do przedszkola nie są przyjmowane dzieci niepełnosprawne.

 

 

Menu Grupa I Krasnoludki Grupa II Słoneczka Grupa III Biedronki

o przedszkolu | cennik | zajęcia dodatkowe | galeria | kontakt

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019