Zajęcia dodatkowe

W ofercie mamy:

 1. Język angielski – 2 razy w tygodniu.
 2. Zajęcia muzyczno-ruchowe.
 3. Terapia logopedyczna (indywidualna, dostosowana do potrzeb dziecka) – 1 raz w tygodniu.
 4. Gimnastyka korekcyjna.
 5. Zajęcia teatralne
 6. Koncert filharmonii – 1 raz w miesiącu.
 7. Teatrzyki na terenie przedszkola – 1 raz w miesiącu.

Organizowane na wniosek rodziców.

 1. Taniec – 2 razy w tygodniu.
 2. Szachy

Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez nauczycieli z odpowiednimi kierunkowymi kwalifikacjami.

Ponadto Przedszkole Jacek i Agatka współpracuje z:

 • szkołami osiedlowymi,
 • innymi placówkami przedszkolnymi,
 • biblioteką osiedlową,
 • placówkami kulturalno-oświatowymi, np. Muzeum Przyrody, Muzeum Warmii i Mazur, Teatrem Lalek, Filharmonią Olsztyńską, Multikinem itd.
 • innymi placówkami użyteczności publicznej.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Przedszkole jest w stałym kontakcie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Olsztynie:

ul. Turowskiego 3, 10-685 Olsztyn
Tel.: 89 5272003
Fax: 89 5274017
E-mail: ppp1olsztyn@wp.pl

Zakres współpracy obejmuje:

a) profilaktykę:

 • punkt konsultacyjny dla rodziców,
 • warsztaty rozwijania umiejętności wychowawczych dla rodziców „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci”,
 • badania psychologiczno-pedagogiczne zakończone diagnozą i wydaniem opinii,
 • diagnoza dojrzałości szkolnej,
 • badania przesiewowe sześciolatków Skalą Ryzyka Dysleksji,
 • przesiewowe badania mowy,
 • program profilaktyki logopedycznej „Zabawy rozwijające funkcje percepcji słuchowej”,
 • badania logopedyczne,
 • powszechny program przesiewowych badań słuchu (słyszę), wzroku (widzę) i mowy (mówię),
 • warsztaty dla rodziców i dzieci „Wiem, umiem, rozumiem”,
 • warsztaty dla dzieci rozwijające umiejętności społeczne,
 • warsztaty dla rodziców i dzieci rozwijające elementarne zdolności twórcze dziecka 5- i 6-letniego,

b) terapię:

 • terapia logopedyczna – indywidualna,
 • terapia psychomotoryczna wg programu M. Procus, M. Block – grupowa,
 • terapia psychologiczna – indywidualna,
 • terapia tańcem – grupowa,
 • terapia Metodą Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne – grupowa,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym wolniej rozwijających się – indywidualne.