Ramowy plan dnia

Dzieci przyprowadzamy do przedszkola od 6:30 do 8:00.

Przed śniadaniem: 6:30-8:40

 • Dziecko jest aktywne w zakresie organizacji swojego życia – chętnie podejmuje zabawy wynikające z własnej aktywności, zajęcia indywidualne wg własnych pomysłów lub zabawę w małej grupie, śmiało zgłasza propozycje działań, nawiązuje i uczy się podtrzymywać przyjazne relacje z rówieśnikami, a tym samym rozwija umiejętności interpersonalne, usamodzielnia się.
 • Dziecko wyrównuje i pogłębia zdobyte wiadomości oraz rozwija zdolności.
 • Dziecko podejmuje działania związane z przygotowaniem pomocy do zajęć oraz dba o estetykę otoczenia.
 • Dziecko rozwija sprawność ruchową podczas ćwiczeń porannych.
 • Dziecko przygotowuje się do śniadania: uczy się czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

Śniadanie: 8:40

 • Dziecko wyraża przekonanie o ważnym znaczeniu racjonalnego odżywiania się dla jego zdrowia.
 • Dziecko uczy się kultury bycia przy stole, rozwija umiejętności samoobsługowe.

Drugie śniadanie: 10:00

 • Dziecko wyraża przekonanie o ważnym znaczeniu racjonalnego odżywiania się dla jego zdrowia.
 • Dziecko uczy się kultury bycia przy stole, rozwija umiejętności samoobsługowe.

Obiad: 12:00

 • Dziecko wyraża przekonanie o ważnym znaczeniu racjonalnego odżywiania się dla jego zdrowia.
 • Dziecko uczy się kultury bycia przy stole, rozwija umiejętności samoobsługowe.

Zabawy i zajęcia: 12:40-14:00

 • Dziecko zaspokaja potrzebę relaksu, odpoczynku poobiedniego, ruchu na świeżym powietrzu.
 • Dziecko przestrzega zawartych z nim umów dotyczących bezpieczeństwa, koleżeństwa, kultury bycia.
 • Dziecko uczy się rozładowywać stres i napięcie podczas zabaw relaksacyjnych i wyciszających.
 • Dziecko realizuje swoje zainteresowania. Uczestniczy w zabawach indywidualnych i zespołowych, warsztatach teatralnych, zabawach zorganizowanych lub swobodnych w małych grupach, a także w zajęciach dodatkowych.
 • Dziecko uczy się akceptować i szanować sposób myślenia oraz wybory innych.
 • Dziecko przygotowuje się do podwieczorku. Uczy się czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

Podwieczorek: 14:00

 • Dziecko wyraża przekonanie o ważnym znaczeniu racjonalnego odżywiania się dla jego zdrowia.
 • Dziecko uczy się kultury bycia przy stole, rozwija umiejętności samoobsługowe.

Zabawy: 14:30-17:00

 • Dziecko słucha czytane przez nauczyciela bajki, opowiadania, wiersze.
 • Dziecko zaspakaja potrzebę ruchu i relaksu na świeżym powietrzu.
 • Dziecko utrwala i pogłębia zdobyte wiadomości. Rozwija indywidualne zainteresowania i zdolności.
 • Dziecko pomaga w porządkowaniu sali i pielęgnowaniu roślin.
 • Dziecko chętnie dzieli się wrażeniami i przeżyciami z bliskimi.