Grupa 1 – SŁONECZKA

 

W roku szkolnym 2022/23 Grupa I  ” Słoneczka”
Wychowawcami grupy są: Pani Kasia ,Pani Julita
Pomoc: Pani Anetka

Marzec
13.03.-17.03.2023
Wiosno! Wiosno! Nasza siostro! Przyjdź tu do nas, pozwól nam się już radować!

Cel ogólny: Tworzenie warunków do rozwijanie umiejętności aktywnego obserwowania środowiska przyrodniczego poprzez dostrzeganie wartości estetycznych związanych ze zmianą pory roku
Cel pośredni: dz. na podstawie piosenki „Wkrótce wiosna” powie, jakie ptaki wracają do Polski wiosną (bocian, jaskółka, szpak i kos), dz. na podstawie różnych piosenek oraz ilustracji powie, jakimi cechami charakteryzuje się wiosna (jest zielono, rosną kwiatki, przylatują ptaki, budzą się zwierzęta ze snu)

Plan tygodnia:

Temat dnia : Gdzie szukać wiosny
Jak chomik szukał wiosny” – teatrzyk sylwetowy na podstawie opowiadania A. Galicy o tym samym tytule
Temat dnia : Gdzie ta wiosna?
„Chomik szuka wiosny – malowanie farbami sylwet
„Maszeruje wiosna” – nauka piosenki przy akompaniamencie pianina
Temat dnia : Kulturalna wiosna
„Opowieść Wiosenna” – teatrzyk w wykonaniu profesjonalnych aktorów
„Bajkowa podróż muzyczna „ Koncert Filharmonii
Temat dnia ;Wiosenne wieści
„O tym, jak Wróbelek Elemelek szukał na wiosnę mieszkania”- rozmowa na podstawie opowiadania w formie listu od przyjaciół Elemelka „Wiosenny spacer”- zabawy muzyczno-ruchowe przy akompaniamencie pianina
Temat dnia: Na powitanie wiosny Gaik Maik
„ Gaik – Maik” – konstruowanie z gałązek brzozy i bibuły

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

Dz. doskonali koncentrację uwagi oraz aktywne słuchanie ze zrozumieniem podczas śledzenia wydarzeń teatrzyku prezentowanego przez nauczyciela
Dz. podejmie próbę odpowiedzi na pytania dotyczące teatrzyku
Dz. wskaże pierwsze oznaki wiosny występujące w teatrzyku, np. pąki na drzewach, pierwsze kwiaty
Dz. rozwiąże problem „Czy wiosna w domu jest taka sama jak wiosna na dworze?”
Dz. wskaże różnice między wiosną w domu, a wiosną na dworze, np. kwiaty w domu rosną, na zewnątrz nie albo dopiero są pąki, zauważy że jest to zależne od temperatury powietrza
Dz. dowie się czym są nowalijki
Dz. utrwala stosowanie zwrotów grzecznościowych podczas „ zakupu” biletu na spektakl w przedszkolnej kasie biletowej
Dz. poznaje zasadę wymiany – tj za zakup biletu na spektakl należy zapłacić pieniędzmi
Dz. podejmie próbę zapamiętania o jakich oznakach wiosny była mowa podczas teatrzyku ( zwierzęta budzą się ze snu zimowego, wyrastają pierwsze kwiaty)
dz. uważnie śledzi treść spektaklu
dz. stara się przestrzegać zasad obowiązujących podczas oglądania przedstawienia teatralnego,
dz. okazuje swoje emocje podczas przedstawiania poprzez nagradzania aktorów brawami
Dz. odpowie na pytania dotyczące opowiadania: co robił Elemelek, gdzie znalazł dom, kto mu pomógł,
Dz. powie na podstawie opowiadania, które ptaki wracają do Polski na wiosnę,
Dz. powie, jak nazywają się domy ptaków- gniazda,
Dz. stara się na podstawie ilustracji powiedzieć, które ptaki przylatują na wiosnę, a które zostają w kraju cały rok,
Dz. pozna tradycję ludową – warmiński zwyczaj związany z powitaniem wiosny z Gaikiem Maikiem
Dz. dowie się że ozdobioną gałąź nazywano „Gaik – Maik” a symbolizowała ona nadchodzącą wiosnę , organizowano z nią uroczyste pochody, śpiewy i tańce
Dz. podejmuje próbę przywiązywania kolorowych wstążek z bibuły do gałązek brzozy
Dz. kształtuje umiejętność przekładania wstążki tworząc wiązanie
Dz. dobierze obrazki do treści piosenek,
Dz. opisze jak wyglądała Mała wiosna z piosenki co niosła , kto śpiewał
Dz. wykona improwizację ruchową do muzyki granej na pianinie,
Dz. stara się poruszać chustą animacyjną w rytm i tempo muzyki,
Dz. porusza chustą animacyjną do ilustracji przedstawiającej pogodę, np. łagodne ruchy- świeci słońce, deszcz- silniejsze ruchy
dz. pozna instrumenty muzyczne ( flet poprzeczny, obój oraz wiolonczela ),
dz. pozna budowę fletu poprzecznego wiolonczeli oraz oboju oraz pozna zasady prawidłowej gry na określonym instrumencie
dz. doskonali umiejętność określania charakteru usłyszanej muzyki ( muzyka cicha/głośna, wesoła/ smutna, dźwięki wysokie/niskie)
Dz. kształtuje umiejętność skakania na jednej na dwóch nogach
Dz. Kształtuje umiejętność przeskakiwania na dwóch i jednej nodze przez zwinięty koc
Dz. doskonali umiejętność malowania farbami tj. sposób trzymania pędzla , nabierania farby i rozprowadzania jej po szablonie sylwety
Dz. dobiera kolor farby zgodny z przedstawionym obrazkiem, postacią na obrazku. Nazywa kolory.
Dz. odczuwa satysfakcję z malowania sylwet do opowiadania

 

Piosenka pt: ,,Maszeruje wiosna”
1. Tam daleko, gdzie wysoka sosna,
maszeruje drogą mała Wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Ref: Maszeruje wiosna, a ptaki wokoło
Lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje Wiosna, a w ręku trzyma kwiat,
Gdy go w górę wznosi, zielenieje świat.

2. Nosi Wiosna dżinsowa kurteczkę,
na ramieniu małą torebeczkę.
Chętnie żuje gumę i robi balony,
a z nich każdy jest zielony.
Ref: Maszeruje wiosna…

3. Wiosno, wiosno, nie zapomnij o nas,
każda trawka chce już być zielona.
Gdy zapomniała, inna drogą poszła,
zima by został mroźna.

Ref: Maszeruje wiosna…