Grupa 1 – SŁONECZKA

 

W roku szkolnym 2022/23 Grupa I  ” Słoneczka”
Wychowawcami grupy są: Pani Ola  Pani Julita Sz.
Pomoc: Pani Anetka


Temat kompleksowy: Jesienne podróżowanie – Kto odleci? Kto zostanie?
14-18.11.2022

Cel główny: Stwarzanie warunków do kształtowanie pozytywnego stosunku do świata zwierząt w najbliższym naturalnym środowisku. Inspirowanie do swobodnych interpretacji muzyczno- słownych poprzez prowadzenia dialogu w toku zabaw inscenizowanych piosenek, opowiadań i wierszy;
Cel pośredni: dz. na podstawie plakatu edukacyjnego i piosenki wskaże i nazwie po dwa gatunki ptaków pozostających i odlatujących na zimę; dz. na podstawie piosenki „Ptaszek” powie jak możemy pomagać ptaszkom zimą.

Dz. pozna ich budowę sposób poruszania się (upierzenie – nie sierść)
Dz. pozna naturalne środowisko ptaków – osiedle , park , las, ogród
Dz. prowadzi obserwacje przyrodnicze – ptaków pozna ich nazwę (wróbel , sroka, wrona, sikorka, gołąb)
Dz. dowie się w jaki sposób ptaki zdobywają pokarm w okresie zimna , jesienią i zima
Dz. kształtuje wrażliwość , niesienia pomocy ptakom zimujących u nas poprzez niezrywanie pozostających na drzewach , krzakach owoców
Dz. czerpie radość z pomagania i dzielenia się tym co posiadamy
Dz. pozna nazwy ptaków występujących w piosence (wrona, bocian, wróbel)
Dz. nabywa umiejętność interpretacji poznanej piosenki – rozwija funkcję języka, motoryki, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni wynikające z treści piosenki .
Dz. Kształtuje estetykę ruchów całego ciała w określonym kierunku i określonym lub zmiennym rytmie
Dz. bierze udział w zabawach artykulacyjno – emisyjnych na głoskach – ćwir – ćwir, tu, tu, uchu-uchu, kra-kra, fru- fru
Dz. pozna właściwości plasteliny oraz sposób wykonania postaci ptaszka
Dz. kształtuje sprawność dłoni poprzez ugniatanie, wałkowanie, klepanie, spłaszczanie, toczenie i formowanie kulek plasteliny, przekłada z jednej ręki do drugiej, ściskanie jej.
Dz. angażuje przy tych czynnościach obie rączki.
Dz. kształtuje umiejętność przeliczania z jednoczesnym wskazywaniem i wymienianiem liczebników;
Dz. kształtuje umiejętność ustalania liczby elementów w zbiorze;
Dz. nabywa umiejętność uważnego słuchania i opowiadania na pytania na postawie treści wysłuchanej opowieści n-lki z wykorzystaniem sylwet obiektów i postaci;
Dz. kształtuje orientację w przestrzeni wykorzystując określenia na, w, nad, pod, obok;
Dz. układa sylwety postaci ptaków wg poleceń n-lki;
Dz. utrwala charakterystyczne cechy wyglądu wybranych ptaków, wskazuje je i nazywa gil, sroka, sikorka, wróbel;
Dz. podejmuje próby opisania wyglądu ptaków (kolor, wielkość, części ciała ptaka)
Dz. dowie się o podstawowych potrzebach ptaków oraz konieczności zapewnienia właściwych warunków do życia
Dz. poznaje właściwe zachowania w kontakcie z przyrodą i podejmuje działania proekologiczne
Dz. podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie dlaczego wróbel nie zdecydował się na odlot do ciepłych krajów .
Dz. stara się dostrzec elementy humorystyczne w wierszu (czy to możliwie czy nie)
Dz. pozna i wzbogaci słownik w nazwy ptaków zimujących w Polsce (wróbel, sikorka, gil, sroka, gołąb) oraz odlatujących do innych krajów na zimę (bocian, gęś, żuraw)
Dz. kształtuje umiejętność rozumienia pojęć ogólnych ptak to… poprzez wyodrębnianie ptaków spośród innych gatunków zwierząt
Dz. doskonali umiejętność chwytu pisarskiego i nabierania rozprowadzania farby po kartce (3L)
Dz. poda nazwę ptaka którego pomalował i powie czy jego ptak to odleciał czy odleciał na zimę