Grupa 2 – BIEDRONKI

W roku szkolnym 2023/2024 grupa „Biedronki ” : Alicja, Kornel, Asia, Milena, Oliwia, Zoja, Oliwia Kl., Pola, Filip, Marysia, Ola, Hania S., Paulina, Leon, Hania Z., Piotruś;
Wychowawcami grupy są: Pani Edyta, Pani Asia
Pomoc: Pani Anetka

Temat kompleksowy: Jestem Biedronką

Cel ogólny: stwarzanie warunków do kształtowania u dzieci poczucia przynależności do grupy, przestrzegania norm i zasad podczas wspólnych zabaw w grupie przedszkolnej;
Cele pośrednie: dz. wymieni zasady panujące w grupie przedszkolnej na podstawie kodeksu stworzonego razem z grupą; dz. zna i zaśpiewa piosenkę swojej przedszkolnej grupy ;

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

– dz. zapoznaje się z formą teatralną jaką jest teatrzyk pacynkowy;
– dz. wzbogaca słownictwo o pojęcia „kurtyna”, „scena”, „pacynka”, „kukiełka”
– dz. utrwala zasady zachowania się w teatrze lub podczas przedstawienia;
– dz. poszerza słownictwo o słowo „autoportret”;
– dz. podejmuje próbę rozpoznania kolegów i koleżanek z grupy na namalowanych autoportretach;
– dz. wie, że należy szanować materiały dydaktyczne wykorzystywane do zabaw;
– dz. rozróżnia zachowania poprawne i niepoprawne w grupie przedszkolnej;
– dz. uzasadnia swoje propozycje właściwych zachowań, które będą ujęte w kodeksie grupowym;
– dz. omawia ilustracje dotyczące właściwego zachowania w przedszkolu
– dz. poznaje obowiązki grupowego dyżurnego i potrzebę istnienia takiej funkcji;
-dz. rozwija kreatywność;
– dz. doskonali chwyt pisarski poprzez trzymanie pędzla w czasie malowania autoportretu;
– dz. maluje autoportret w oparciu o wskazówki zawarte w wierszu;
– dz. utrwala zasady korzystania z przyborów malarskich;
– dz. rozwija sprawność manualną rąk
-dz. potrafi starannie wykonać pracę plastyczną;
-dz. nabywa zdolności motorycznych;
– dz. pozna słowa piosenki pt. „Mała Biedroneczka”;
– dz. określa budowę wysłuchanej piosenki (zwrotki, refren);
– dz. utożsamia poznaną piosenkę z nazwą grupy do której przynależy;
– dz. śpiewa wspólnie piosenkę grupową pt. „Mała Biedroneczka” i naśladuje jej treść ruchem;
– dz. przelicza ilość kropek w zabawie matematycznej zgodnie z poleceniami nauczyciela;
– dz. doskonali rozróżnianie strony lewej i prawej oraz położenia względem przedmiotów (na, obok, za, pod) w czasie zabawy matematycznej;
– dz. doskonali umiejętność budowania wypowiedzi podczas rozmowy kierowanej po obejrzeniu przedstawienia;