Grupa 2 – BIEDRONKI

Grupa „Biedronek ” : Iga, Gracjan, Witek, Kalina, Oliwier, Oskar, Zuzia, Szymon, Władzio, Nikola Sz., Olek, Fabian, Nikola P., Staś, Oliwka, Filip, Bartek, Szymon, Malwinka, Nela, Maks, Nadia, Wojtek, Maciek.
Wychowawcami grupy są: Pani Daria
Pomoc: Pani Edytka.

 

 

Marzec
„Witamy wiosnę z Maikiem Gaikiem”
20-24.03.2023

 

Cel główny: stwarzanie warunków do poszerzania wiedzy na temat świata przyrody, wiedzy na temat pór roku; stwarzanie warunków do wspólnego świętowania uroczystości przedszkolnych, budowania poczucia przynależności do grupy;
Cele pośrednie: dz. na podstawie instrukcji obrazkowej wykona z papieru i kartonów po jajkach wianuszek z kwiatami dla „Pani Wiosny”; dz. opowie o tradycji Maika Gaika oraz dawnej tradycji topienia Marzanny, wyjaśni dlaczego nie topimy ani palimy już Marzanny;

 

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

– dz. dowie się jak kiedyś świętowano nadejście wiosny „topienie Marzanny” a jak dziś; dowie się, dlaczego odeszliśmy od topienia lub palenia Marzanny;
– dz. dowie się czego symbolem jest Marzanna;
– dz. podejmie próbę rozwiązania problemu „Jak świętować nadejście wiosny?”;
– dz. doskonali umiejętność tworzenia dłuższej wypowiedzi, wypowiadania się pełnymi zdaniami;
– dz. kształtuje postawę proekologiczną, rozumie jak ważne jest dbanie o otaczający nas świat oraz że każdy człowiek jest odpowiedzialny za to jak wygląda nasze otoczenie;
– dz. doskonali umiejętność cierpliwego oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi, odnosi się do kodeksu grupowego i wie, że nie wolno przerywać innym ich wypowiedzi;
– dz. bierze aktywny udział w wydarzeniu przedszkolnym jakim jest „Maik Gaik”;
– dz. buduje pozytywny obraz samego siebie, poznaje swoje uzdolnienia i mocne strony poprzez udział w przedstawieniu, recytację wierszy;
– dz. integruje się z grupą rówieśniczą poprzez wspólne tańce i śpiewy, udział w uroczystości;
– dz. pamięta o zachowaniu bezpieczeństwa podczas przemarszu z gałązkami po okolicy, wie że zasady ruchu drogowego obowiązują zawsze;
– dz. doskonali umiejętność wykonywania zadania zgodnie z instrukcją;
– dz. doskonali umiejętność klasyfikowania zbiorów, określania ich liczebności
– dz. kształtuje umiejętność posługiwania się liczebnikami porządkowymi i głównymi; określa który z kolei ptaszek ma znaleźć się w konkretnym gnieździe;
– dz. dba o przygotowane materiały, nie zagina rogów, po zabawie odkłada w przeznaczone do tego miejsce;
– dz. wygrywa rytm piosenki z wykorzystaniem własnego ciała (uderzanie o uda, dłonie, podłogę, próby pstrykania palcami)
– dz. doskonali umiejętność reagowania ruchem i gestem na zmianę tempa i dynamiki w granej piosence
– dz. kształtuje umiejętność tworzenia ilustracji ruchowych do piosenki
– dz. doskonali umiejętność wygrywania rytmu za pomocą instrumentów perkusyjnych; dz. wie, że z instrumentami muzycznymi należy obchodzić się ostrożnie, tak aby ich nie zniszczyć
– dz. dowie się dlaczego nadejście wiosny jest ważnym wydarzeniem w świecie przyrody;
– dz. doskonali umiejętność koncentracji uwagi podczas oglądania teatrzyku;
– dz. przypomni zasady kulturalnego zachowania się podczas seansu (zachowanie ciszy, oklaski)
– dz. opowie o tym, co wydarzyło się podczas podwieczorku u Pani Wiosny, kształtuje umiejętność tworzenia opowieści z zachowaniem chronologii zdarzeń;
– dz. dowie się jak wykonać kwiaty z kartonów po jajkach, a następnie utworzyć z nich wiosenny wieniec dla Pani Wiosny;
– dz. doskonali umiejętność tworzenia kompozycji, dba o estetykę wykonania pracy, dokładnie zamalowuje karton wybranym przez siebie kolorem;
– dz. doskonali sprawność rąk oraz umiejętność posługiwania się różnymi narzędziami (klej, farby, pędzle, nożyczki);
– dz. dba o porządek podczas wykonywania pracy, wykonuje czynności zgodnie z instrukcją;