Grupa 2 – BIEDRONKI

W roku szkolnym 2023/2024 grupa „Biedronki ” : Alicja, Kornel, Asia, Milena, Oliwia, Zoja, Oliwia Kl., Pola, Filip, Marysia, Ola, Hania S., Paulina, Leon, Hania Z., Piotruś;
Wychowawcami grupy są: Pani Edyta, Pani Asia
Pomoc: Pani Anetka

Temat kompleksowy: „Jestem przedszkolakiem lat niewiele mam o Święcie Niepodległości opowiem Wam…”
6-10.11.23

Cel ogólny: Tworzenie warunków do kształtowania postawy patriotycznej do ojczyzny – Polski.
Cele pośrednie:
dz. wymieni i rozpozna na ilustracjach symbole narodowe – godło, flagę Polski i potrafi je opisać ( orzeł biały na czerwonym tle , złota korona i szpony flaga biało – czerwona na górze biel na dole, czerwień, hymn to pieśń narodowa, która śpiewana jest na ważnych narodowych uroczystościach ); dz. ułoży w logicznej kolejności historyjkę obrazkową na podstawie legendy o Lechu, Czechu i Rusie; dz. wyjaśni określenie na podstawie rozmowy kierowanej pytaniami przez nauczyciela. Co to jest niepodległość ? i dlaczego jest ona tak ważna tworząc wypowiedzi poprawne pod względem gramatycznym i składniowym

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

Dz. pozna legendę o powstaniu Polski oraz wzbogaci słownik o słowo „legenda”;
Dz. dowie się, że pierwszą stolicą kraju było Gniezno, następnie Kraków, a obecnie Warszawa;
Dz. dowie się / utrwali nazwę kraju w którym mieszka Polska
Dz. dowie się, że Orzeł Biały to symbol narodowy który odróżnia Polskę od innych narodów i dowie się gdzie możemy go zobaczyć np. pieniądze, ordery, odznaczenia, guziki przy mundurze wojskowym, sztandar, Godło w sali.
Dz. kształtuje umiejętność układania historyjki obrazkowej zgodnie z kolejnością zdarzeń ;
Dz. doskonali umiejętność budowania dłuższej wypowiedzi poprzez opisanie ilustracji z historyjki obrazkowej;
Dz. Kształtuje postawę patriotyczną oraz poczucia szacunku do barw narodowych
Dz. kształtuje umiejętność rozpoznawania na ilustracjach symboli narodowych – flagi i godła poprzez opisanie ich orzeł biały na czerwonym tle, złota korona i szpony; flaga biało – czerwona na górze biel na dole, czerwień,; hymn to pieśń narodowa, która śpiewana jest na ważnych narodowych uroczystościach ; Wzbogaci słownik w określenia barwa ,
Dz. wykona samodzielnie godło polski na tle czerwonego papieru oraz przyklejając do niego orła (tułów orła z rolki po papierze, skrzydła z wyciętych z białego papieru odrysowanych dłoni)
Dz. dba o dokładność w czasie obrysowywania dłoni na białym papierze i wycinania;
Dz. przypomni zasady bezpiecznego korzystania z nożyczek;
Dz. pozna historię hymnu Polskiego i kto był jego autorem i wysłucha go; dowie się Kto jest twórcą / napisał tekst pieśni narodowej Józef Wybicki , kim był Jan Henryk Dąbrowski, Stefan Czarniecki; Wsłucha tekstu Hymnu śpiewanego obecnie i dawniej (N. wyjaśni wskaże różnice)
Dz. wzbogaci słownik o określenie mazurek i jego wielo- znaczenie ( mazurek ciasto, mazur taniec, mazurek pieśń narodowa polski, mazur mieszkaniec regionu polski )
Dz. dowie się w jakich okolicznościach śpiewamy hymn
Dz.. dowie się w jaki sposób należy oddać szacunek podczas słuchania , śpiewania hymnu i dlaczego?
Dz. postara się zachować odpowiednio podczas słuchania Hymnu.
Dz. postara się odpowiedzieć na pytanie Czy przedszkolaka również
obowiązuje zasada szacunku do symboli narodowych i dlaczego?
Dz. pozna położenie Polski na mapie fizycznej oraz kraje sąsiadujące z naszym
Dz. pozna ciekawostki o państwach sąsiadujących z Polską
Dz. wytnie z papieru flagi krajów sąsiadujących z Polską
Dz. doskonali orientację na kartce papieru poprzez umieszczenie flag w odpowiednim miejscu wokół konturu Polski zaznaczonego na kartce papieru zgodnie z poleceniem podanym przez nauczycielkę (prawy górny róg, lewy dolny róg itd.)
Dz. doskonali umiejętność rozróżniania strony lewej i prawej;
Dz. zaznacza za pomocą czerwonej kredki miejsce,w którym znajduje się stolica Polski – Warszawa;
Dz. dowie się, co oznacza niepodległość dla Polski i dlaczego jest ona tak ważna;
Dz. bierze czynny udział w obchodach Święta Niepodległości w przedszkolu poprzez wspólnie odśpiewanie hymnu narodowego
Dz. doskonali umiejętność reagowania na polecenia (baczność, spocznij, do hymnu);
Dz. potrafi zachować odpowiednią postawę podczas śpiewania hymnu Dz. wyraża szacunek do obchodzonego święta poprzez własny ubiór – ubiór galowy odświętny i odpowiednią postawę podczas śpiewania hymnu
Dz. kształtuje poczucie przynależności do kraju, szacunku do symboli narodowych poprzez aktywny udział w obchodach z okazji Święta Niepodległości w przedszkolu;