Grupa 3 – SOWY

W roku szkolnym 2023/2024 grupa „Sowy” :  Iga, Gracjan, Szymon G., Witek, Ula, Kalina, Oliwier, Oskar, Zuzia, Szymon M., Władzio, Olek, Nela, Kamil, Bartek, Filip, Nikola P., Malwina, Maciek, Oliwia, Nikola Sz., Fabian, Staś, Maks, Maria, Wojtek;
Wychowawcami grupy są:  Pani Daria M., Pani Daria Ch.;
Pomoc: Pani Edytka

Temat kompleksowy: „Witamy w przedszkolu!”

Cel ogólny: Stwarzanie warunków do poszerzenia wiedzy na temat norm i zasad panujących w grupie, rozwijanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie przedszkolnej

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

– Dz. utrwali nazwy krajobrazów wakacyjnych i zapozna się z ich zapisem globalnym ;
– Dz. wymienia krajobrazy wakacyjne, których była mowa w wierszu, starając się podać ich cechy charakterystyczne;
– Dz. opowiada o swoich wakacyjnych wspomnieniach formułując wypowiedzi poprawne pod względem gramatycznym i składniowym, z zastosowaniem prawidłowych określeń czasowych – Dz. pozna technikę malowania pastelami , czubkiem , bokiem kredki – pasteli
– Dz. kształtuje umiejętność wycinania po śladzie kształtów Sowy;
– Dz. stymuluje wyobraźnie poprzez zaplanowanie Sowy;
– Dz. rozwija umiejętność poruszania się w rytmie wygrywanym na pianinie ;
– Dz. doskonali umiejętność prawidłowego poruszania się w rytmie marsza ; –
– Dz. doskonali umiejętność dostosowywania swoich ruchów do ruchów partnera podczas zabaw ruchowych
– Dz. doskonali umiejętność klasyfikowania elementów według określonych cech ( w tym przypadku zachowania właściwe i niewłaściwe w przedszkolu),
– dz. doskonali umiejętność logicznego uzasadniania swojego wyboru,
– Dz. wzbogaci swój słownik o określenie zasada, obowiązki, kodeks oraz zapozna się z zapisem globalnym tych nazw ;
– Dz. pozna zasady zachowania się w Sali przedszkolnej, w przedszkolu, na placu zabaw oraz zasady korzystania z kącików tematycznych ;
-Dz. pozna nowe obowiązki i przywileje, które obowiązują „starszaka”;
– Dz. wspólnie z rówieśnikami konstruuje kodeks grupowy naklejając na brystol piktogramy oraz podpisując się pod zebranymi zasadami ;
– Dz. kształtuje poczucie przynależności do grupy;
-Dz. współpracuje w grupie projektując plakat grupowy
– Dz. zapozna się z zapisem globalnym wyrazu przedszkole, wskaże w nazwie głoskę w nagłosie oraz wygłosie;
– Dz. podejmuje próbę rozwiązania problemu „ Po co jest przedszkole?” podając swoje propozycje odpowiedzi na pytanie ;
– Dz. pozna podczas wycieczki określone zawody w placówce przedszkolnej ( np. intendent, kucharki, pomoc, nauczyciel, dyrektor);
– Dz. zapozna się z zapisem globalnym wybranych zawodów ( intendent, kucharz, pomoc, nauczyciel, dyrektor);
– Dz. dowie się na czym polega praca wybranych osób z przedszkola;
– Dz. kształtuje umiejętność uważnego słuchania wypowiedzi innych oraz kulturalnego włączania się do rozmowy
– Dz. podejmuje próbę opowiedzenia o czym była usłyszana piosenka; dz. wymienia zwierzęta o jakich była mowa w piosence i podejmie próbę pokazania za pomocą ruchu sposobu zachowania się tych zwierząt; dz. podejmie próbę zaśpiewania nowo poznanej piosenki przy akompaniamencie pianina
– Dz. okleja papierową rolkę kolorowymi kartkami ;
– Dz. doskonali umiejętność wycinania poprzez wycinanie wcześniej narysowane przez siebie kształt sowy;
– Dz. rozwija umiejętność bezpiecznego posługiwania się nożyczkami podczas wycinania ;
– Dz. dba o estetykę wykonania swojej pracy;
– Dz. doskonali umiejętność porządkowania swojego stanowiska po skończonej prac
– Dz. doskonali swoją sprawność fizyczną poprzez aktywne uczestnictwo w zabawach gim.
– Dz. ćwiczy duże grupy mięśniowe poprzez wykonywanie skłonów;
– Dz. doskonali umiejętności równoważne poprzez wykonywania ćwiczeń – stania na jednej nodze