Grupa 3 – SOWY

W roku szkolnym 2023/2024 grupa „Sowy” :  Iga, Gracjan, Szymon G., Witek, Ula, Kalina, Oliwier, Oskar, Zuzia, Szymon M., Władzio, Olek, Nela, Kamil, Bartek, Filip, Nikola P., Malwina, Maciek, Oliwia, Nikola Sz., Fabian, Staś, Maks, Maria, Wojtek;
Wychowawcami grupy są:  Pani Daria M.
Pomoc: Pani Edytka

Temat kompleksowy: „Święta tuż tuż! – zabawy andrzejkowe”
27.11.-01.12.2023

 

 

Cel ogólny: stwarzanie sytuacji do poznawania polskich zwyczajów i tradycji ludowych związanych z Andrzejkami oraz kultywowania ich przez dzieci
Cel pośredni: dz. na podstawie filmu edukacyjnego wie czym są Andrzejki oraz opowiada w jaki sposób są celebrowane; Dz. na podstawie zabawy z mozaiką geometryczną wskazuje, nazywa oraz podaje cechy charakterystyczne figur geometrycznych

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

– Dz. dowie się, że andrzejki to święto przypadające z 29/30 listopada, nazywane inaczej wieczorem wróżb, podczas którego zarówno dzieci jak i dorośli biorą udział we wspólnej zabawie
– Dz. dowie się w jaki sposób były obchodzone Andrzejki- dawniej i dziś
– Dz. pozna zwyczaje i tradycje ludowe, ( przysłowia andrzejkowe ) związane w wieczorem wróżb
– Dz. wzbogaci swój słownik o określenie Katarzynki, a następnie dowie się, że Katarzynki dawniej określane były jako wieczór wróżb dla chłopców, jednak z czasem uległy one zapomnieniu i zostały połączone z wieczorem Andrzejkowym
– Dz. podejmie próbę wskazanie różnic pomiędzy wieczorem wróżb : Andrzejkami a Katarzynkami
– Dz. bierze udział w kultywowaniu tradycji i zwyczajów ludowych poprzez wspólne zabawy andrzejkowe w przedszkolu
– Dz. dostrzega potrzebę pielęgnowania tradycji ludowych,
– Dz. pozna różne rodzaje wróżb andrzejkowych,
– Dz. czerpie radość i satysfakcję ze wspólnej zabawy z rówieśnikami
– Dz .doskonali umiejętność koordynacji wzrokowo- ruchowej,
– Dz. kultywuje przedszkolną tradycje zdobienia toreb
– Dz. kształtuje umiejętność twórczego myślenia oraz kreatywności podczas zdobienia torby
– Dz. maluje na torbie świąteczne wzory z wykorzystaniem pasteli, mazaków bądź kredek
– Dz. doskonali umiejętność obrysowywania szablonu świątecznej dekoracji z zachowaniem odpowiedniego nacisku na narzędzie piśmiennicze oraz z zastosowaniem chwytu pisarskiego
– Dz. kształtuje umiejętność prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami podczas wycinania ozdobnych elementów
– Dz. nakleja wycięte elementy na torbę
– Dz. pozna nazwy składników jakie są potrzebne do wykonania ciasteczek- przekładańca waflowego
– Dz. pozna sposób przygotowania przekładańca, dowie się w jakiej kolejności należy łączyć składniki
– Dz. doskonali umiejętność bezpiecznego posługiwania się nożem podczas smarowania masy krówkowej na waflu
– Dz. wciela się w rolę kucharza
– Dz. czerpie radość z zabaw kulinarnych, degustuje własnoręcznie zrobione ciasteczka
– Dz. utrwala zasady higieny podczas uczestnictwa w zajęciach kulinarnych: dokładne umycie rąk , założenie fartucha oraz chustki na głowę, zajęcia odpowiedniego miejsca przy stoliku
– Dz. doskonali umiejętność rytmicznego poruszania się w takt zagranej melodii
– Dz. bierze udział w grupowym śpiewie, doskonaląc prawidłowy tor oddechowy podczas śpiewania tematycznych ( związanych z andrzejkami) piosenek
– Dz. doskonali motorykę i umiejętność współpracy oraz rozwija koordynację ruchową poprzez bieg slalomem między pachołkami, przejście po skakance i pokonanie szeregu obręczy hula-hop.
– Dz. pozna cechy charakterystyczne podstawowych figur geometrycznych
– Dz. wskaże podobieństwa i różnice pomiędzy określonymi figurami
– Dz. odwzorowuje kształty poznanych figur poprzez rysowanie ich kształtów palcem po dywanie, układanie kształtów z patyczków
– Dz. układa określone kompozycje ( mozaiki geometryczne) z określonych figur geometrycznych
– Dz. wzbogaci swój słownik o określenie andrzejki, zapozna się z jego zapisem globalnym, wskaże głoskę w nagłosie oraz wygłosie wyrazu, a następnie za pomocą cegiełek ( czerwonych i niebieskich) wskaże samogłoski oraz spółgłoski występujące w wyrazie
– Dz. wzbogaci słownictwo o pojęcia wróżba, przepowiednia, dokona ich analizy poprzez podział na sylaby, określenie liczby sylab, wyróżnienie głoski w nagłosie oraz wygłosie, określenie i wskazanie liczby samogłosek w wyrazie
– Dz. zapozna się z zapisem graficznym litery M, m jako spółgłoski
– Dz. dokonuje analizy słuchowej wyrazu mama
– Dz. układa model wyrazu na podstawie wyrazu mama
– Dz. pozna znak graficzny pisanej litery „m”, „M” i zgodnie ze wskazówkami wodzi palcem po pisanej literze „m”,„M”;
– Dz. pozna podstawowe figury geometryczne, zapozna się z zapisem globalnym ich nazw, dokona analizy nazw figur poprzez podział nazw na sylaby, określenie liczby sylab, wskazanie głoski w nagłosie i wygłosie, wskazanie za pomocą cegiełek liczby samogłosek oraz spółgłosek
– Dz. zapozna się z zapisem globalnym nazw składników a następnie dokona ich analizy, poprzez podział wyrazów na sylaby, określenie liczby sylab, wskazanie głoski w nagłosie oraz wygłosie, ułożenie za pomocą cegiełek ( czerwonych i niebieskich) samogłosek oraz spółgłosek występujących w wyrazach;