Grupa 3 – SOWY

GRUPA  ” SOWY ” :  Oskar, Amelka, Kuba, Antoś, Ola M., Jagoda, Ola Ż., Gabrysia C., Ola R., Pola, Miłosz, Antoś, Emilka, Lena , Lena G.

Wychowawcami grupy są:  Pani Daria M.
Pomoc: Pani Ewa.

20-24.03.2023
Temat kompleksowy: Wiosna w matematyce

Cel ogólny: Stwarzanie możliwości do rozwijania umiejętności matematycznych i logicznego myślenia
Cel pośredni: dz. na podstawie gry planszowej ustala drogę przedmiotu A do przedmiotu B poprzez stosowanie poleceń (góra, dół, prawo, lewo), dz. na podstawie zabawy matematycznej w sklep waży różne przedmioty, ustali co jest cięższe a co lżejsze

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

Dz. nabywa doświadczenia logiczne i emocjonalne potrzebne do zrozumienia gry ściganki
Dz. wspólnie z rówieśnikami ustala zasady gry
Dz. respektuje ustalone zasady gry, potrafi pogodzić się z ewentualną porażką
Dz. podejmie próbę określenia jaki jest krajobraz wiosenny- poda jego cechy charakterystyczne ( świeci słońce, zielenią się drzewa, pojawiają się pierwsze kwiaty)
Dz. podejmie próbę stworzenia wiosennego krajobrazu z wykorzystaniem figur geometrycznych
Dz. doskonali umiejętności aktorskie wcielając się w role sprzedawcy oraz klienta
Dz. pozna różnego rodzaju wagi i dowie się do czego one służą, gdzie są wykorzystywane
Dz. wzbogaci swój słownik o określenie biblioteka i dowie się, że jest to  instytucja kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne (książki, czasopisma itp.)
Dz. dowie się, jak się nazywa i czym zajmuje się osoba pracująca w bibliotece
Dz. pozna zasady jakie obowiązują podczas przebywania w bibliotece
Dz. doskonali umiejętność kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym, pamięta, że nadmierny krzyk, śmiech mogą przeszkadzać innym
Dz. pozna charakterystyczne cechy podstawowych figur geometrycznych , wskaże podobieństwa oraz różnice między określonymi figurami
Dz. odwzorowuje kształty poznanych figur poprzez układanie ich konturu z patyczków, sznurka czy klocków
Dz. wzbogaci swój słownik o określenie figury przestrzenne
Dz. pozna nazwy i wygląd określonych figur przestrzennych najczęściej pojawiających się w otoczeniu- kula- piłka, sześcian- dom
Dz. doskonali umiejętność planowania kolejnych etapów pracy oraz rozmieszczenia poszczególnych elementów na kartce
Dz. doskonali umiejętność współdziałania z kolegą/ koleżanką podczas tworzenia zespołowego plakatu
Dz. doskonali umiejętność ponoszenia odpowiedzialności za wykonanie przydzielonego mu zadania podczas pracy plastycznej
Dz. wzbogaci swój słownik o określenie haligami i dowie się, na czym ona polega
Dz. wykona z rówieśnikami mozaikę matematyczna poznaną techniką
Dz. doskonali sprawności manualne podczas składania kartki według określonego wzoru
Dz. utrwali poznane pojęcia muzyczne – cicho – głośno, wolno – szybko, nisko – wysoko; określania charakteru muzyki
Dz. doskonali słuch muzyczny poprzez krótkie zagadki
Dz. podejmie próbę opowiedzenia o czym była nowo poznana piosenka
Dz. bierze udział w grupowym oraz indywidualnym śpiewie zachowując odpowiednie tempo podczas śpiewu
Dz. doskonali umiejętność prawidłowego toru oddechowego podczas śpiewania
Dz. rozwija zwinność i zręczność poprzez łapanie gąbki po podrzuceniu, klaśnięciu i obrocie,
Dz. ćwiczy równowagę poprzez maszerowanie z rekwizytem na głowie i na dłoniach,
Dz. rozwija umiejętność dynamicznych skoków i podskoków,
Dz. doskonali płynność ruchów przez odzwierciedlanie ruchów kolegi/koleżanki.
Dz. doskonali umiejętność orientacji w przestrzeni podczas gry planszowej (wykonanie poleceń do przodu i do tyłu, w prawo i w lewo)
Dz. dostrzeże różnicę w układzie elementów
Dz. rozpozna i nazwie podstawowe figury geometryczne
Dz. pozna cechy charakterystyczne określonych figur geometrycznych
Dz. ustala drogę przedmiotu A do przedmiotu B poprzez stosowanie poleceń (góra, dół, prawo, lewo)
Dz. poznaje nominały banknotów oraz monet, dowie się jaką rolę odgrywają pieniądze w życiu codziennym
Dz. podczas zabawy w sklep pozna zasadę wymiany- Ja dam Ci określony produkt a Ty mi za niego zapłacisz
Dz. pozna rolę wagi w określaniu masy przedmiotów
Dz. zrozumie, że ciężar przedmiotu nie zależy od jego wielkości
Dz. zważy różne przedmioty podczas zabawy w sklep i podejmie próbę odczytania wagi przedmiotu
Dz. podejmie próbę ustalenia co jest cięższe a co lżejsze
Dz. użyje słów: cięższy, lżejszy, taki sam
Dz. zważy różne elementy na wadze szalkowej, kuchennej, siebie na wadze łazienkowej
Dz. odczyta wagę ważonych przedmiotów
Dz. zapozna się z zapisem graficznym litery G, g jako spółgłoski
Dz. dokonuje analizy słuchowej wyrazu gra
Dz. podejmie próbę ułożenia modelu wyrazu na podstawie wyrazu gra
Dz. pozna znak graficzny pisanej litery „g”, „G” i zgodnie ze wskazówkami wodzi palcem po pisanej literze „g”,„G”
Dz. zapozna się z zapisem globalnym wyrazu biblioteka, bibliotekarz następnie dokona jego analizy poprzez podział wyrazu na sylaby, określenie liczby sylab, wskazanie głoski w nagłosie oraz wygłosie, a także zaznaczenie za pomocą cegiełek ( czerwonych i niebieskich) samogłosek i spółgłosek w wyrazie