Grupa 3 – SOWY

GRUPA  ” SOWY ” :  Oskar, Amelka, Kuba, Antoś, Ola M., Jagoda, Ola Ż., Gabrysia C., Ola R., Pola, Miłosz, Antoś, Emilka, Lena , Lena G.

Wychowawcami grupy są:  Pani Daria ,Pani Magda
Pomoc: Pani Ewa.

14-18.11.2022
Temat kompleksowy : Jestem Europejczykiem


Cel ogólny: Tworzenie warunków do kształtowania poczucia przynależności narodowej i postawy patriotycznej. podkreślanie wagi tolerancji, poszanowania kultury i dorobku innych narodów dla budowy pokoju w Europie;
Cel pośredni: dz. na podstawie legendy wie skąd się wzięła nazwa Europa, wymieni i opisze jej symbole ( flagę, maskotkę Syriusza); dz. na podstawie zabawy z mapą Europy wskaże jej położenie na mapie;

–Dz. wzbogaci swój słownik o określenie Europa i zapozna się z zapisem globalnym wyrazu
-Dz. dowie się, że Europa jest jednym z 7 kontynentów i pozna jego położenie na mapie – Zwraca uwagę na wielkość i kształt kontynentu
– Dz. dowie się, że kraj w którym mieszka- Polska- leży w Europie
-Dz. dowie się , że nazwa Europa wywodzi się z legendy o Europie- to imię mitycznej córki króla Tyru, w której zakochał się Zeus.
– Dz. pozna historie o Zeusie i księżniczce Europie
– Dz. dowie się, że Unia Europejska to związek istniejący już od 1993 roku w skład którego wchodzi 28 państw
– Dz. pozna symbole narodowe Unii Europejskiej i pozna ich cechy charakterystyczne
– Dz. dowie się, że jednym z symboli narodowych Unii Europejskiej jest flaga
– Dz. zapozna się z zapisem globalnym wyrazu flaga, dokona jego analizy poprzez wskazanie głosek w nagłosie oraz wygłosie, określenie liczby samogłosek w nazwie ( samogłoski zaznacza czerwonymi cegiełkami )
– Dz. pozna wygląd flagi UE i pozna jej cechy charakterystyczne- niebieskie tło i 12 złotych gwiazdek tworzących okrąg
– Dz. dowie się, że gwiazdy znajdujące się na fladze symbolizują jedność, solidarność i harmonię między narodami Europy
– Dz. dowie się że krąg gwiazd jest symbolem jedności a ich liczba nie zależy od liczby państw członkowskich
– Dz. dowie się, że do UE należy 28 państw członkowskich
– Dz. pozna nazwy krajów należących do UE a następnie pozna ich położenie na mapie oraz globusie
– Dz. rozpoznaje niektóre symbole narodowe innych krajów Unii Europejskiej
– Dz. rozpoznaje flagę Unii Europejskiej spośród innych flag
– Dz. poznaje zwyczaje, tradycje charakterystyczne dla krajów Unii Europejskiej
– Dz. pozna różnorodne rekordy europejskie np.: największe miasta, najmniejsze miasta, najdłuższa ulica handlowa w Europie itp.
-Dz. doskonali orientację na mapie i wskaże kraje należące do UE na mapie stosując określenia: północ, południe, wschód, zachód
– Dz. doskonali umiejętność równowagi przechodząc po ławce
– Dz. kształtuje umiejętność rozpoznawania prawej i lewej strony poprzez utrzymanie równowagi stojąc na jednej nodze
– Dz. wykonuje ćwiczenia gimnastyczne zgodnie z pokazanym sposobem lub instrukcją słowną
– Dz. przestrzega zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych ( reaguje na sygnały )
– Dz. rozwija celowość poprzez rzucanie piłka do wyznaczonego celu
– Dz. podejmuje próbę określenia charakteru usłyszanej melodii ( cicho/głośno, dźwięki wysokie/niskie, nastrój wesoły/smutny)
– Dz. płynnie, rytmicznie porusza się zgodnie z akompaniamentem pianina ( marsz, krok dostawny, podskoki z nogi na nogę)
-Dz. na podstawie piosenki wymieni symbole Unii europejskiej
– Dz. podejmuje próbę śpiewania piosenki indywidualnie oraz zbiorowo , starając się zachować odpowiednie tempo śpiewu
– Dz. opisze wygląd flagi UE, a następnie wykona ją technika malowania farbami
– Dz. doskonali umiejętność nabierania odpowiedniej ilości farby na pędzel oraz kładzenia odpowiedniego nacisku podczas malowania
– Dz. dba o porządek i ład na swoim stanowisku pracy
Dz. pozna nową technikę plastyczną – malowanie pastelami olejnymi
– Dz. pozna zasady jakie obowiązują podczas malowania pastelami
– Dz. doskonali chwyt pisarski poprzez prawidłowe posługiwanie się pastelami
– Dz. doskonali umiejętność planowania pracy
poprzez rozmieszczanie poszczególnych elementów pracy tak aby zapełnić całą powierzchnię kartki
– Dz. dba o estetykę wykonania swojej pracy
– Dz. pozna charakterystyczne cechy figur geometrycznych ze wskazaniem na podobieństwa i różnice
-Dz. podejmie próbę określenia cech charakterystycznych określonej figury geometrycznej
– Dz. zaznacza na mapie za pomocą figur geometrycznych kraje należące do UE
– Dz. zapozna się z zapisem graficznym litery E, e jako samogłoski
– Dz. dokonuje analizy słuchowej wyrazu ekran, Europa
– Dz. układa model wyrazu na podstawie wyrazu ekran, Europa
– Dz. pozna znak graficzny pisanej litery „e”, „E” i zgodnie ze wskazówkami wodzi palcem po pisanej literze „e”, „E”;
– Dz. zapozna się z zapisem globalnym wyrazu flaga, dokona jego analizy poprzez wskazanie głosek w nagłosie oraz wygłosie, określenie liczby samogłosek w nazwie ( samogłoski zaznacza czerwonymi cegiełkami )
– Dz. zaprezentuje wykonana pracę plastyczną tworząc krótkie wypowiedzi zwracając uwagę na poprawność gramatyczną i składniową .