Deklaracja o kontynuowaniu 2023/2024

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 informuję, że zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w  terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

W związku z powyższym rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają

deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Prosimy o wydrukowanie deklaracji, wypełnienie, podpisanie i dostarczenie

do przedszkola w nieprzekraczalnym terminie

od 21 lutego  do 28 lutego 2023 roku do 15:00.

Plik do pobrania:  deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 Druki deklaracji dostępne w przedszkolu.

Deklaracje proszę składać w godzinach 7-15 do p. Małgorzaty. W dniach 21-24.02. można również składać je w godzinach 15-17 do p. Dyrektor. 

Deklaracje nie będą przyjmowane wcześniej ani po wymienionym terminie.

 

 

                                                                             Dyrektor przedszkola