Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 informuję, że zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w  terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

W związku z powyższym rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają
deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Prosimy o wydrukowanie deklaracji, wypełnienie, podpisanie i dostarczenie
do przedszkola w nieprzekraczalnym terminie
od 21 lutego  do 01 marca 2022 roku do 15:00.

Plik do pobrania:  deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Druki deklaracji dostępne są także u nauczycielek grup.

Deklaracje nie będą przyjmowane wcześniej ani po wymienionym terminie.

 Dyrektor przedszkola