Informacja o zmianie wysokości opłaty za przedszkole.

INFORMACJA O ZMIANIE WYSOKOŚCI

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem z dnia 30.12.2022r. Julity Skrzypczyk Organu Prowadzącego Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka” w Olsztynie

w sprawie zmiany wysokości opłaty za przedszkole .

 

Uprzejmie informuję, że

Z dniem 01.01.2023r.  opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę, faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
Do 31 grudnia 2022 r. wysokość opłaty, o której mowa wyżej wynosiła 1,00 zł.

Jednocześnie przypominam, iż czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w naszym przedszkolu realizowany jest od 7.30 do 12.30. (Są to godziny bezpłatne).

 

Podstawa prawna: § 35 Statut Przedszkola Niepublicznego Jacek i Agatka w Olsztynie .

 

Dyrektor przedszkola