KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI 2020/21

Od 24 marca 2020r. godz. 8:00

rusza elektroniczna rekrutacja do przedszkoli– również i do naszego przedszkola.

W związku z powyższym biorąc pod uwagę obecna sytuację epidemiologiczną, nie narażanie na niebezpieczeństwo pracowników oraz rodziców, zwracam się z uprzejmą prośbą o dostarczenie do przedszkola wypełnionego i podpisanego wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami drogą elektroniczną na skrzynkę mailową przedszkola jacekiagatka.ol@wp.pl w formie skanów lub fotografii wszystkich dokumentów.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny

606997044 lub 895412315 w godz. 10:00 – 15:00

Po ustaniu zagrożenia rodzice zobowiązani są do uzupełnienia dokumentacji w postaci papierowej zgodnie z przesłanymi skanami lub zdjęciami.

O terminie dostarczania dokumentacji papierowej rodzice zostaną powiadomieni przez przedszkole

mailowo lub telefonicznie.

Dyrektor przedszkola