Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Lista kandydatów zakwalifikowanych

Lista kandydatów niezakwalifikowanych

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2022-04-19 godz 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Dyrektor przedszkola