Lista kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej

Lista kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Niepublicznego „Jacek i Agatka” w rekrutacji uzupełniającej:

  1. Burandt Szymon
  2. Galak Szymon
  3. Lenkiewicz Zuzanna
  4. Semczak Maciej
  5. Stefanowska Aleksandra

 

WAŻNA INFORMACJA:
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2021-08-23 godz. 15:00.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w Przedszkolu Niepublicznym „Jacek i Agatka” w Olsztynie .