Organizacja pracy przedszkola w okresie wakacji.

DRODZY RODZICE

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Organu Prowadzącego Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka” Julita Skrzypczyk z dnia 1.09.2021r. (zostało przekazane we wrześniu 2021r na pierwszym zebraniu z rodzicami) w roku szkolnym 2021/22 ustalono przerwę wakacyjną:

W miesiącu lipcu
18.07.2022r. – 31.07.2022r.
przedszkole nieczynne. 

W miesiącu sierpniu
od 01.08.2022r. do 15.08.2022r.
przedszkole nieczynne.

W związku z powyższym, w celu zapewnienia właściwej organizacji pracy przedszkola w okresie wakacji, bardzo proszę o złożenie „deklaracji” z określeniem terminów obecności i nieobecności dziecka w miesiącu lipcu i sierpniu.

Na tej podstawie będą tworzone grupy.

W okresie wakacji grupy są łączone.

Deklaracje należy złożyć do 20 maja 2022r.( w formie papierowej)

Deklaracje do pobrania i złożenia u P. Małgosi  w godz. od 7-15 .

 Olsztyn dnia  09.05.2022r.                                                                                 

  DYREKTOR PRZEDSZKOLA