Rekrutacja 2022/2023

Uprzejmie informuję ,że  rekrutacja do przedszkoli w Olsztynie
na rok szkolny 2022/2023

rozpoczyna się od 02 marca 2022 r. od godz. 8:00
i będzie trwała
do  16 marca 2022 r. do godz. 15:00. 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego określa

 ZARZĄDZENIE

z dnia 17 stycznia 2022r.
Organu Prowadzącego
Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka” w Olsztynie, ul. Boenigka 6A
Julita Skrzypczyk

W postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Niepublicznego Jacek i Agatka w Olsztynie  na rok szkolny 2022/23 obowiązują:

  • kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z póź. zm)  kryteria ustawowe,
    oraz
  • kryteria określone przez Julitę Skrzypczyk Organ Prowadzący Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka” w Olsztynie.

Proszę  o śledzenie informacji w zakładce „Zapisy do przedszkola”

                                                                                  Dyrektor przedszkola