WAKACJE 2021

SZANOWNI RODZICE,

INFORMUJĘ, ŻE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 PLANOWANA JEST PRZERWA WAKACYJNA

NA MIESIĄC SIERPIEŃ

PRZEDSZKOLE BĘDZIE W TYM TERMINIE NIECZYNNE.

W związku z powyższym w celu zapewnienia właściwej organizacji pracy przedszkola, bardzo proszę o zgłoszenie w formie deklaracji* obecność  dziecka w miesiącu lipcu i sierpniu.

Nadmieniam , że w okresie wakacyjnym zapewniamy opiekę dzieciom rodziców niemogących sprawować osobistej opieki z racji świadczenia pracy zawodowej. Planowana przerwa wakacyjna może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych dzieci w danym okresie (lipiec lub sierpień).

BARDZO PROSZĘ O UWZGLĘDNIANIE MIESIĄCA  SIERPNIA W ZAKŁADOWYCH PLANACH URLOPÓW NA 2021r.

 INFORMUJĘ, ŻE W PRZYPADKU MAŁEJ LICZBY DZIECI GRUPY BĘDĄ ŁĄCZONE

(Z ZACHOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO).

 TERMIN SKŁADANIA W/W DEKLARACJI 

DO DNIA 15 LUTY 2021r. DO GODZINY 16:00.

Dyrektor przedszkola

*Deklaracja do pobrania u nauczycielek grup.