Wznowienie działalności przedszkola od 18 maja – zapisy

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od dnia 18.05.2020r. przedszkole zostaje otwarte zgodnie z wytycznymi
MEN, GIS i Ministra Zdrowia dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzić pracy z opieką z domu.

Prosimy o zgłaszanie  zainteresowanych rodziców opieką nad dzieckiem w przedszkolu.
Zgłoszenie prosimy przesłać  na adres : jacekiagatka.ol@wp.pl   „Zgłoszenie dziecka”, nazwisko imię dziecka ze wskazaniem terminu  opieki  od 18.05.2020 lub 25.05.2020r.

Pierwszeństwo uzyskają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych , realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego zgłoszenie dziecka do przedszkola w wyznaczonym przez Państwa terminie nie stanowi o jego przyjęciu.
O przyjęciu informować będziemy każdego Państwa indywidualnie.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami