Zebrania z rodzicami

Dnia 17.02.2022r godz. 17:00

odbędzie się zebranie z rodzicami grupy I , II , III .

Porządek zebrania :

1.Analiza i ocena pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej za I półrocze roku szkolnego 2021/22

2.Przekazanie informacji o rozwoju dziecka w formie „Listu do dziecka”

3.Dyskusja i wolne wnioski

4.Sprawy bieżące.

Na czas zebrania Prosimy zapewnienie opieki dzieciom.