Zebranie z rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola po raz pierwszy.

Dnia 19.08.2021r. o godz. 16:00
odbędzie się zebranie ogólne
z rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola
po raz pierwszy.

W sprawie organizacji pracy
wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej
w roku szkolnym 2021/2022.

Na czas trwania zebrania
proszę zapewnić dziecku opiekę w domu.

  Przewidywany czas trwania zebrania ok. 1,5 godz.

                                     

                                                                                      DYREKTOR