XII Przedszkolny Konkurs Recytatorski pt. „Wiosna wierszem malowana w twórczości Wandy Chotomskiej”

Propozycje wierszy

Regulamin konkursu